Schneider-Electric
 
ZB6Y7330 foto- Schneider-electric
ZB6Y7330
etiket - Ø16 - Ø45 mm - EMERGENCY STOP
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofdkenmerken
Productgamma Harmony XB6
Omschrijving toebehoren Gemarkeerd opschrift
Type toebehoren/aparte onderdelen Etiket
Categorie toebehoren/aparte onderdelen Markeringstoebehoren
Bestemming toebehoren Drukknop noodstop paddestoelkop
Markering Zwart noodstop op geel achtergrond
Afmetingen beschriftingsveld Ø 45 mm
Taal gebruiker Engels
Complementaire kenmerken
Gewicht product 0,001 kg
Duurzaamheid van het aanbod
Status handhaafbaar aanbod Green Premium-product
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
REACh vrij van SVHC Ja
EU-richtlijn RoHS Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
print EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen Ja
Kwikvrij Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Milieu-informatie
print Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel
print Informatie over einde levensduur
Contractuële waarborg
Garantie 18 months