Schneider-Electric Bulgaria cablecommerce
 
EPH0100123 картинка- cablecommerce
EPH0100123
Еднополюсен ключ, крема
Schneider Electric
Характеристики
Заглавна страница
Range Asfora
Product or component type Ключ
Представяне на устройството Цялостен продукт
Тип товар Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Цветови нюанс Крем
Тип опаковка Пакетопоток
Допълнителни устройства
Монтиране на устройство Вграден
Превключвателни възможности Еднополюсен ключ
Брой капаци 1
Ниво на мощност 2300 W
Номинален ток 10 AX at 250 V AC
Свързване - клеморед Безвинтови клеми
Брой кабели 2 cable(s) 2.5 mm²
Твърдост на кабела Гъвкав
Твърд
Твърди спирали
Захват на проводника 13,0 mm
Материал ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен)
Покритие Лъскав
Проводим материал Copper
Начин на монтаж Винтове или щипки51…70 mm
Височина 83 mm
Широчина 83 mm
Дълбочина 43,0 mm
Projecting depth 15 mm
Тегло на продукта 0,0704 kg
Околна среда
Стандарти IEC 60669-1
Продуктови сертификати TSE
VDE
NF
Етикети за качество CE
UKR
Степен на защита IP IP20
Температура на околния въздух при работа -5…40 °C
Packing Units
Тип опаковка пакет 1 PCE
Брой продукти в пакет 1 1
Пакет 1 Тегло 71 g
Пакет 1 Височина 4 cm
Пакет 1 широчина 8,2 cm
Пакет 1 дължина 8,2 cm
Тип опаковка пакет 2 BB1
Брой продукти в пакет 2 10
Пакет 2 тегло 781,75 g
Пакет 2 височина 9,5 cm
Пакет 2 широчина 18,5 cm
Пакет 2 Дължина 27,5 cm
Тип опаковка пакет 3 S04
Брой продукти в пакет 3 120
Пакет 3 тегло 9,894 kg
Пакет 3 височина 30 cm
Пакет 3 широчина 40 cm
Пакет 3 Дължина 60 cm
Offer Sustainability
Статус на офертата за устойчиво развитие Продукт Green Premium
Регламенти на REACh
print Декларация на REACh
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС Съвместим
print Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без живак Да
Информация за освобождаване от RoHS
print Да
Регламент на Китай относно RoHS
print Декларация на Китай относно RoHS
Оповестяване за опазване на околната среда
print Екологичен профил на продукт
WEEE При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
Гаранции по договора
Гаранция 18 months