Schneider-Electric
 
LC1K0910B7 obrázek - web-product-data-sheet
LC1K0910B7
ministykač 3P (3Z) 9A AC-3 440V-pomocný kontakt 1Z- cívka 24V 50Hz
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada TeSys
Typ produktu nebo součásti Stykač
Označení výrobku TeSys K
Označení přístroje LC1K
Použití zařízení Ovládání
Použití stykače Ovládání motoru
Odporová zátěž
Doplňky
Kategorie použití AC-3
AC-1
AC-4
Popis pólů 3P
Power pole contact composition 3 Z
[Ie] jmenovitý pracovní proud 20 A 50 °C) při <= 440 V AC AC-1 pro výkonový obvod
9 A při <= 440 V AC AC-3 pro výkonový obvod
16 A 70 °C) při 690 V AC AC-1 pro výkonový obvod
Typ ovládacího obvodu AC při 50/60 Hz
[Uc] napětí ovládacího obvodu 24 V AC 50/60 Hz
Výkon motoru (kW) 2,2 kW při 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW při 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW při 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW při 480 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW při 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW při 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW při 400 V AC 50/60 Hz AC-4
Složení pomocného kontaktu 1 Z
Kategorie přepětí III
[Ith] jmenovitý tepelný proud 20 A při <50 °C pro výkonový obvod
10 A při <50 °C pro signalizační obvod
Irms jmen.zapínací proud 110 A AC pro výkonový obvod podle NF C 63-110
110 A AC pro výkonový obvod podle IEC 60947
110 A AC pro signalizační obvod podle IEC 60947
Jmenovitá vypínací schopnost 110 A při 415 V podle IEC 60947
110 A při 440 V podle IEC 60947
80 A při 500 V podle IEC 60947
110 A při 220...230 V podle IEC 60947
110 A při 380...400 V podle IEC 60947
70 A při 660...690 V podle IEC 60947
Jmenovitý proud pojistky 25 A gG při <= 440 V pro výkonový obvod
25 A aM pro výkonový obvod
10 A gG pro signalizační obvod podle IEC 60947
10 A gG pro signalizační obvod podle VDE 0660
Průměrná impedance 3 mΩ - Ith 20 A 50 Hz pro výkonový obvod
Izolační odpor > 10 MΩ pro signalizační obvod
Spotřeba při přítahu (VA) 30 VA 20 °C)
Přídržný příkon ve VA 4,5 VA 20 °C)
Tepelné ztráty 1,3 W
Meze napětí ovl. obvodu Provozní: 0,8...1,15 Uc 50 °C)
Odpadnutí: 0,2...0,75 Uc 50 °C)
Maximum operating rate 3600 cyk/h
Typ pomocných kontaktů Typ bez čas. zpoždění (mžikový) 1 Z
Frekvence signalizačního obvodu <= 400 Hz
Minimální spínací proud 5 mA pro signalizační obvod
Minimální spínané napětí 17 V pro signalizační obvod
Provozní doba 10...20 ms vypnutí napájení cívky a rozpojení 1Z
10...20 ms zapnutí napájení cívky a sepnutí 1Z
Úroveň bezpečnosti a spolehlivosti B10d = 1369863 cykly stykač s jmenovitým zatížením podle EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cykly stykač s mechanickým zatížením podle EN/ISO 13849-1
Nepřekrývající se délka 0,5 mm
Mechanická robustnost Rázy stykač sepnut, na ose X: 10 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
Rázy stykač sepnut, na ose Y: 15 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
Rázy stykač sepnut, na ose Z: 15 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
Rázy stykač vypnut, na ose X: 6 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
Rázy stykač vypnut, na ose Y: 10 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
Rázy stykač vypnut, na ose Z: 10 Gn po dobu 11 ms podle IEC 60068-2-27
Vibrace stykač sepnut: 4 Gn, 5...300 Hz podle IEC 60068-2-6
Vibrace stykač vypnut: 2 Gn, 5...300 Hz podle IEC 60068-2-6
Prostředí
Certifikace výrobku CSA
UL
Použití ochrany TC podle IEC 60068
TC podle DIN 50016
Pracovní nadmořská výška 2000 m ne
Odolný proti působení plamene V1 podle UL 94
Požadavek 2 podle NF F 16-101
Požadavek 2 podle NF F 16-102
Balení
Typ balení 1 PCE
Počet výrobků v balení 1 1
Hmotnost balení 1 179 g
Výška balení 1 4,8 cm
Šířka balení 1 6,2 cm
Délka balení 1 6,6 cm
Typ balení 2 S02
Počet výrobků v balení 2 50
Hmotnost balení 2 9,253 kg
Výška balení 2 15 cm
Šířka balení 2 30 cm
Délka balení 2 40 cm
Typ balení 3 P06
Počet výrobků v balení 3 800
Hmotnost balení 3 159,435 kg
Výška balení 3 77 cm
Šířka balení 3 80 cm
Délka balení 3 60 cm
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus
print Informace o ukončení životnosti
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců