Schneider-Electric
 
A9A26476 fotografija – Schneider- scope
A9A26476
oslobađanje napona – iMX – jedinica za isklapanje – 110..415 V AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda proizvoda Acti 9
Vrsta proizvoda ili dijela Otpuštanje shunt tripa
Skraćeno ime uređaja iMX
[Uc] napon upravljačkog kruga 100...415 V AC 50/60 Hz
110...130 V DC
9 mm vrhovi 2
Dodatno
Opseg kompatibilnosti Acti 9 Acti 9 iC65
Acti 9 Acti 9 ARA
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti 9 iID
Acti 9 Acti 9 iSW-NA
Acti 9 Acti 9 RCA
Acti 9 Acti 9 iDPN (za kinesko tržište)
Acti 9 Acti 9 iC60 duple stezalje minijaturnog prekidača
Acti 9 Acti 9 iC40
Lokalna signalizacija Indikator akcije
Način montiranja Montiranje na DIN nosač
Pomoć za montažu DIN nosač
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka Top and bottom da
ŠIrina 18 mm
Boja Bijela
Priključci - stezaljke Stezaljka - 2 2,5 mm² - Fleksibilni s tuljkom
Stezaljka - 1 6 mm² - Krut
Stezaljka - 2 2,5 mm² - Krut
Stezaljka - 1 4 mm² - Fleksibilni
Okretni moment zatezanja 1 N.m
Kod kompatiblinosti IMX
Okolina
Standardi EN/IEC 60947-1
Prilagođeno torpskim uvjetima 2 EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost 95 %pri55 °C
Okolišna temperatura zraka pri radu -35…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…85 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 7,8 cm
Paket 1 Širina 3 cm
Paket 1 Dužina 9,3 cm
Paket 1 Težina 71 g
Mjerna jedinica Paketa 2 BB1
Broj Jedinica u Paketu 2 8
Paket 2 Visina 8,7 cm
Paket 2 Širina 10 cm
Paket 2 Dužina 26,7 cm
Paket 2 Težina 625 g
Mjerna jedinica Paketa 3 S03
Broj Jedinica u Paketu 3 72
Paket 3 Visina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dužina 40 cm
Paket 3 Težina 6,113 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh, bez SVHC Da
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months