Schneider-Electric
 
A9A26924 fotografija – Schneider- scope
A9A26924
Acti 9 – Pomoćni kontakt iOF – 1 C/O – AC/DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda proizvoda Acti 9
Vrsta proizvoda ili dijela OC kontakt
Skraćeno ime uređaja iOF
Sastav signalnih kontakata 1 preklopni (C/O)
[In] nazivna struja AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
DC-12 2 A at 48 V, DC
DC-12 1,5 A at 60 V, DC
DC-12 1 A at 130 V, DC
DC-12 6 A at 24 V, DC
9 mm vrhovi 1
Dodatno
[Ui] nazivni napon izolacije 500 V
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 4 kV
Način montiranja Montiranje na DIN nosač
Pomoć za montažu DIN nosač
Kompatibilnost kombinirane sabirnice i distribucijskog bloka Odozgo da
Visina 86 mm
ŠIrina 9 mm
Dubina 73 mm
Neto masa proizvoda 32 g
Boja Bijela
Priključci - stezaljke Vijčane stezaljke odozdo) 1 1…4 mm² - Krut
Vijčane stezaljke odozdo) 1 0,5…2,5 mm² - Fleksibilni
Vijčane stezaljke odozdo) 2 2,5 mm² - Krut
Vijčane stezaljke odozdo) 2 1,5 mm² - Fleksibilni s tuljkom
Dužina skidanja izolacije 10 mm
Okretni moment zatezanja 1 N.m
Okolina
Standardi EN/IEC 60947-5-1
IP stupanj zaštite IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Stupanj onečišćenja 3 u sukladnosti sa EN/IEC 60947-5-1
Prilagođeno torpskim uvjetima 2 EN/IEC 60947-5-1
Okolišna temperatura zraka pri radu -35…70 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…85 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 7,800 cm
Paket 1 Širina 2,000 cm
Paket 1 Dužina 9,200 cm
Paket 1 Težina 40,000 g
Mjerna jedinica Paketa 2 BB1
Broj Jedinica u Paketu 2 12
Paket 2 Visina 8,500 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dužina 27,200 cm
Paket 2 Težina 570,000 g
Mjerna jedinica Paketa 3 S03
Broj Jedinica u Paketu 3 120
Paket 3 Visina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dužina 40,000 cm
Paket 3 Težina 6,350 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh, bez SVHC Da
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months