Schneider-Electric
 
A9R21440 fotografija – Schneider- scope
A9R21440
iID – zaštita od propuštanja uzemljenja – 4P – 40 A – 30 mA – Tip A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda Acti 9
Naziv proizvoda Acti 9 iID
Vrsta proizvoda ili dijela Diferencijalna zaštitna sklopka (RCCB)
Skraćeno ime uređaja iID
Opis polova 4P
Pozicija nule Lijevo
[In] Nazivna struja 40 A
Vrsta mreže AC
Osjetljivost na struju curenja zemljospoja 30 mA
Vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja Trenutno
Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja Tip A
Dodatno
Pozicija uređaja u sustavu Odvod
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon 380...415 V AC 50/60 Hz
Tehnologija prekidanja diferencijalne struje Naponski neovisno
Nazivna prekidna moć [Icu] [Icm] Idm 1500 A
Im 1500 A
Nazivna AC komponenta struje kratkog spoja 10 kA
[Ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 6 kV
Potezna struja 250 A
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Način montiranja Montiranje na DIN nosač
Pomoć za montažu DIN nosač
9 mm vrhovi 8
Visina 91 mm
Širina 72 mm
Dubina 73,5 mm
Neto masa proizvoda 0,37 kg
Boja Bijela
Mehanička izdržljivost 20000 ciklus/a
Električna izdrđljivost AC-1 15000 ciklus/a
Opis opcija za zaključavanje Lokot
Priključci - stezaljke Jedna stezaljka vrh ili dno 1…35 mm² Krut
Jedna stezaljka vrh ili dno 1…25 mm² Fleksibilni
Jedna stezaljka vrh ili dno 1…25 mm² Fleksibilni s tuljkom
Dužina skidanja izolacije 14 mmzavrh ili dno
Okretni moment zatezanja 3,5 N.m vrh ili dno
Okolina
Standardi EN/IEC 61008-1
IP stupanj zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529
Stupanj onečišćenja 3
Elektromagnetska kompatibilnost 8/20 µs otpornost impulsa, 250 A u sukladnosti sa EN/IEC 61008-1
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -25…60 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…85 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 8,2 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dužina 7,5 cm
Paket 1 Težina 361,0 g
Mjerna jedinica Paketa 2 S03
Broj Jedinica u Paketu 2 27
Paket 2 Visina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dužina 40,0 cm
Paket 2 Težina 10,235 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Halogeni elementi Plastični dijelovi bez halogenih elemenata
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months