Schneider-Electric
 
A9R21440 fotografija – Schneider- scope
A9R21440
iID – zaštita od propuštanja uzemljenja – 4P – 40 A – 30 mA – Tip A
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Ponuda Acti 9
Naziv proizvoda Acti 9 iID
Vrsta proizvoda ili dijela Diferencijalna zaštitna sklopka (RCCB)
Skraćeno ime uređaja iID
Opis polova 4P
Pozicija nule Lijevo
[In] Nazivna struja 40 A
Vrsta mreže AC
Osjetljivost na struju curenja zemljospoja 30 mA
Vremenska odgoda zaštite od curenja struje zemljospoja Trenutno
Klasa zaštite od curenja struje zemljospoja Tip A
Dodatno
Pozicija uređaja u sustavu Odvod
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[Ue] radni nazivni napon 380...415 V AC 50/60 Hz
Tehnologija prekidanja diferencijalne struje Naponski neovisno
Nazivna prekidna moć [Icu] [Icm] Idm 1500 A
Im 1500 A
Nazivna AC komponenta struje kratkog spoja 10 kA
[Ui] nazivni napon izolacije 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nazivni impulsni podnosivi napon 6 kV
Potezna struja 250 A
Indikator pozicije kontakta Da
Tip upravljanja Ručica
Način montiranja Montiranje na DIN nosač
Pomoć za montažu DIN nosač
9 mm vrhovi 8
Visina 91 mm
ŠIrina 72 mm
Dubina 73,5 mm
Neto masa proizvoda 0,37 kg
Boja Bijela
Mehanička izdržljivost 20000 ciklus/a
Električna izdrđljivost AC-1 15000 ciklus/a
Opis opcija za zaključavanje Lokot
Priključci - stezaljke Jedna stezaljka vrh ili dno 1…35 mm² Krut
Jedna stezaljka vrh ili dno 1…25 mm² Fleksibilni
Jedna stezaljka vrh ili dno 1…25 mm² Fleksibilni s tuljkom
Dužina skidanja izolacije 14 mmzavrh ili dno
Okretni moment zatezanja 3,5 N.m vrh ili dno
Okolina
Standardi EN/IEC 61008-1
IP stupanj zaštite IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529
Stupanj onečišćenja 3
Elektromagnetska kompatibilnost 8/20 µs otpornost impulsa, 250 A u sukladnosti sa EN/IEC 61008-1
Okolna temepratura zraka potrebna za rad -25…60 °C
Okolišna temperatura zraka pri skladištenju -40…85 °C
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 8,2 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dužina 7,5 cm
Paket 1 Težina 361,0 g
Mjerna jedinica Paketa 2 S03
Broj Jedinica u Paketu 2 27
Paket 2 Visina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dužina 40,0 cm
Paket 2 Težina 10,235 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
Direktiva EU RoHS Sukladno s izuzećima
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Halogeni elementi Plastični dijelovi bez halogenih elemenata
Ugovorno jamstvo
Jamstvo 18 months