Schneider-Electric
 
GZ1AN11 fotografija – Schneider- scope
GZ1AN11
Easypact TVS – pomoćni kontakt montiran s lijeve strane – NO+NC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovno
Serija proizvoda Easy TeSys Power
Ponuda Easy TeSys
Vrsta proizvoda ili dijela Pomoćni kontaktni blok
Skraćeno ime uređaja GZ1AN
Priključci - stezaljke Vijčane stezaljke 1 1…2,5 mm²Krut
Vijčane stezaljke 2 1…2,5 mm²Krut
Vijčane stezaljke 1 0,75…2,5 mm²Fleksibilni bez tuljka
Vijčane stezaljke 2 0,75…2,5 mm²Fleksibilni bez tuljka
Vijčane stezaljke 2 0,75…1,5 mm²Fleksibilni s tuljkom
Vijčane stezaljke 1 0,75…1,5 mm²Fleksibilni s tuljkom
Dodatno
Opseg kompatibilnosti EasyPact (EasyPact TVS) GZ1E prekidač
Mjesto za montažu Lijeva strana
Rad dodatnih kontakata Trenutno 1 NO + 1 NC
Sastav kontakata polova 1 radni (NO) + 1 mirni (NC)
[Ui] nazivni napon izolacije 690 V IEC 60947-1
[Ue] radni nazivni napon 48...690 V AC
24...240 V DC
[Ithe] propisana termalna struja pri okolnoj temperaturi zraka 6 A
Tip zaštite GG rastalni osigurač 10 A
Mehanička izdržljivost 100000 ciklus/a
Minimalna struja isklapanja 5 mA
Minimalna struja isklapanja 17 V
Nazivna pogonska snaga u VA 300 VA 48 V AC-15 70000 ciklus/a
400 VA 690 V AC-15 70000 ciklus/a
500 VA 110…127 V AC-15 70000 ciklus/a
500 VA 500 V AC-15 70000 ciklus/a
650 VA 440 V AC-15 70000 ciklus/a
720 VA 230…240 V AC-15 70000 ciklus/a
850 VA 380…415 V AC-15 70000 ciklus/a
Nazivna snaga rada u W 120 W 240 V DC-13 70000 ciklus/a
140 W 110 V DC-13 70000 ciklus/a
140 W 24 V DC-13 70000 ciklus/a
180 W 60 V DC-13 70000 ciklus/a
240 W 48 V DC-13 70000 ciklus/a
Visina 89 mm
Širina 9,3 mm
Dubina 66 mm
Neto masa proizvoda 0,05 kg
Broj pakirnih jedinica
Mjerna jedinica Paketa 1 PCE
Broj Jedinica u Paketu 1 1
Paket 1 Visina 1,500 cm
Paket 1 Širina 6,500 cm
Paket 1 Dužina 8,500 cm
Paket 1 Težina 43,300 g
Mjerna jedinica Paketa 2 BB1
Broj Jedinica u Paketu 2 10
Paket 2 Visina 9,500 cm
Paket 2 Širina 9,500 cm
Paket 2 Dužina 15,000 cm
Paket 2 Težina 488,000 g
Mjerna jedinica Paketa 3 S02
Broj Jedinica u Paketu 3 60
Paket 3 Visina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dužina 40,000 cm
Paket 3 Težina 3,156 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Proizvod Green Premium
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh, bez SVHC Da
Direktiva EU RoHS Sukladno
print Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala Da
Bez žive Da
Propis RoHS za Kinu
print Izjava RoHS za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću
print Da
Izjava o očuvanju okoliša
print Ekološki profil proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju vijeka trajanja
WEEE Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.