Schneider-Electric
 
LA9D0909 Bilde- efo
LA9D0909
Feste for kontaktblokk
El-nummer: 
4172084
EAN: 
3389110055238
Schneider Electric
Karakteristikker
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 9 g
Forpakning 1 høyde 3 cm
Forpakning 1 bredde 8 cm
Forpakning 1 lengde 11 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Contractual warranty
Garanti 18 måneder