Schneider-Electric
 
LA9F704 Bilde- efo
LA9F704
Tilbehør til Tesys F kontaktorer
El-nummer El-nummer: 
4173846
EAN EAN: 
3389110168259
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Kortnavn utstyr LA9F
Produkt eller type komponent Skruedeksel
Tilbehør / separat del kategori Sikkerhetstilbehør
Kompatibel med LC1F kontaktor
CR1F magnetisk låse kontaktor
Produktkompatibilitet CR1F630
LC1F630, F800
Antall pr. sett Sett á 6
Antall poler 1P
Komplementær
Montasjeplassering Strøm terminal
Vekt 0,25 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 513,0 g
Forpakning 1 høyde 15 cm
Forpakning 1 bredde 15 cm
Forpakning 1 lengde 40 cm
Enhetstype forpakning 2 S01
Antall enheter forpakning 2 1
Forpakning 2 vekt 846,0 g
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 15 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Enhetstype forpakning 3 P06
Antall enheter forpakning 3 32
Forpakning 3 vekt 35,072 kg
Forpakning 3 høyde 75 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 lengde 60 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months