Schneider-Electric
 
LC1K0910F7 Bilde- efo
LC1K0910F7
"Minikontaktorer. Skruemontasje eller DIN-skinne 35 mm. ""Snap-on"" hjelpekontak
El-nummer El-nummer: 
4176030
EAN EAN: 
3389110428483
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Kontaktor
Produktnavn TeSys K
Kortnavn utstyr LC1K
Applikasjon Kontroll
Driftskategori Omsk last
Motor control
Komplementær
Driftskategori AC-4
AC-1
AC-3
Antall poler 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ie] nominell driftsstrøm 20 A 50 °C) på <= 440 V AC AC-1 for hovedstrøm
9 A på <= 440 V AC AC-3 for hovedstrøm
16 A 70 °C) på 690 V AC AC-1 for hovedstrøm
Kontrollkretstype AC på 50/60 Hz
Styrespenning 110 V AC 50/60 Hz
Motoreffekt kW 2,2 kW på 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW på 380 - 415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW på 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW på 480 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW på 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW på 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW på 400V AC 50/60 Hz AC-4
Hjelpekontakt sammensetning 1 NO
Overspenningskategori III
[Ith] fri luft termisk strøm 20 A på <50 °C for hovedstrøm
10 A på <50 °C for signale krets
Merkesluttevne Irms 110 A AC for hovedstrøm i samsvar med NF C 63-110
110 A AC for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
110 A AC for signale krets i samsvar med IEC 60947
Merkebryteevne 110 A på 415 v i samsvar med IEC 60947
110 A på 440 V i samsvar med IEC 60947
80 A på 500 V i samsvar med IEC 60947
110 A på 220...230 V i samsvar med IEC 60947
110 A på 380...400 V i samsvar med IEC 60947
70 A på 660...690 V i samsvar med IEC 60947
Sikringsstørrelse 25 A gG på <= 440 V for hovedstrøm
25 A aM for hovedstrøm
10 A gG for signale krets i samsvar med IEC 60947
10 A gG for signale krets i samsvar med VDE 0660
Gjennomsnittlig impedanse 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for hovedstrøm
Isolasjonsmotstand > 10 MOhm for signale krets
Starteffekt (VA) 30 VA 20 °C)
Hold-in strømforbruk i VA 4,5 VA 20 °C)
Varmeavgivelse 1,3 W
Styrekretsens spenningsgrenser Operasjonell: 0,8 - 1,15 Uc 50 °C)
Drop-out: 0,2 - 0,75 Uc 50 °C)
Bruksområde 3600 cyc/h
Hjelpekontakttype Type momentan 1 NO
Signale krets frekvens <= 400 Hz
Minimum brytestrøm 5 mA for signale krets
Minimum brytespenning 17 V for signale krets
Driftstid 10...20 ms spiral de-energitilførselen og ingen åpning
10...20 ms spiral energitilførselen og NO lukking
Sikkerhet pålitelighet nivå B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Ikke overlappende avstand 0,5 mm
Mekanisk robusthet Støt kontaktor lukket, på X-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Støt kontaktor lukket, på Y-aksen: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Støt kontaktor lukket, på Z-aksen: 15 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Støt kontaktor åpnet, på X-aksen: 6 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Støt kontaktor åpnet, på Y-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Støt kontaktor åpnet, på Z-aksen: 10 Gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Vibrasjoner kontaktor stengt: 4 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6
Vibrasjoner kontaktor åpnet: 2 Gn, 5...300 Hz i samsvar med IEC 60068-2-6
Miljø
Produktsertifikater CSA
UL
UKCA
Overflatebeskyttelse TC i samsvar med IEC 60068
TC i samsvar med DIN 50016
Driftshøyde 2000 m uten lastreduksjon
Flammehemming V1 i samsvar med UL 94
Kravet 2 i samsvar med NF F 16-101
Kravet 2 i samsvar med NF F 16-102
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 178,0 g
Forpakning 1 høyde 4,8 cm
Forpakning 1 bredde 6,2 cm
Forpakning 1 lengde 6,6 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 50
Forpakning 2 vekt 9,355 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Enhetstype forpakning 3 P06
Antall enheter forpakning 3 800
Forpakning 3 vekt 158,18 kg
Forpakning 3 høyde 77 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 lengde 60 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months