Schneider-Electric
 
GV2P01 Bilde- web-product-data-sheet
GV2P01
"GV2P er 3-polede, termisk-magnetiske motorvernbrytere. Magn. vern: Utløsenivå c
Karakteristikker