Schneider-Electric
 
LA7D2064 Bilde- web-product-data-sheet
LA7D2064
Tilbehør til termiske vern Tesys D
El-nummer: 
4175668
EAN: 
3389110230413
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produkt eller type komponent Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr LA7D
Tilbehør / separat del kategori Tilkoblingstilbehør
Produktkompatibilitet LR3D
LR2D
Antall pr. sett Sett á 1
Komplementær
Tilkoblinger Skruklemmer
Høyde 89 mm
Bredde 55 mm
Dybde 97 mm
Vekt 0,18 kg
Packing Units
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 96 g
Forpakning 1 høyde 5,5 cm
Forpakning 1 bredde 8 cm
Forpakning 1 lengde 12 cm
Enhetstype forpakning 2 S03
Antall enheter forpakning 2 36
Forpakning 2 vekt 3,889 kg
Forpakning 2 høyde 30 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Enhetstype forpakning 3 P06
Antall enheter forpakning 3 288
Forpakning 3 vekt 42,843 kg
Forpakning 3 høyde 77 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 lengde 60 cm
Offer Sustainability
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months