Schneider-Electric Elzap
 
BMXCRA31210 zdjęcie - elzap
BMXCRA31210
Modicon X80, moduł łącznika E/IP, wydajny, port serwisowy
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów Modicon X80
Typ produktu lub komponentu Łącznik spadkowy RIO Ethernet
Parametry uzupełniające
Typ magistrali Magistrala X przez zdalną płytę montażową
Numer portu 3
Połączenie typu zintegrowanego Ethernet/IP dla sieć urządzeń
Ethernet/IP dla port usługowy
Protokół portu komunikacyjnego Ethernet/IP
Obsługa komunikacji Moduły wyjść. są aktualizowane w oparciu o dane ze zdaln. adaptera głowicy WE/WY
Dane wejściowe są zbierane i publikowane do zdalnego adaptera głowicy WE/WY
Konfigurowanie parametrów IP
Diagnostyka zdalnych urządzeń WE/WY
Obsługa RSTP
dostępna funkcja CCOTF (zmiana konfiguracji podczas działania)
Zapis danych Znaczniki czasu 10 ms
Topologia Pętla połączenia szeregowego
Sygnalizacja lokalna Modułowy aktywny (RUN): 1 LED (zielony)
Błąd modułu (ERR): 1 LED (czerwony)
1 LED (green/red) for module status (Mod Status)
1 LED (green/red) for network communication status (Net Status)
Diagnostyka łacza dla sieci Ethernet (STS): 1 LED (zielony)
Zgodność produktu Wielofunkcyjny moduł wejściowy BMXERT
Moduł Ethernet BMXNOM
Moduł licznika BMXEHC
0…1024 discrete channel
0…256 analog channel
Oznakowanie CE
Format modułowy STANDARD
Maximum altitude transport 3000 m
Wilgotność względna 95 % without condensation
Środowisko pracy
Wytyczne 2014/35/EU - low voltage directive
2014/30/EU - electromagnetic compatibility
Odporność na czynniki środowiskowe Środowisko standardowe
Stopień ochrony IP IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia 0…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…85 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) <= 2000 m
Packing Units
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 270 g
Wysokość dla opakowania 1 5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1 11 cm
Długość dla opakowania 1 12,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 15
Waga dla opakowania zbiorczego 2 4,35 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm
Offer Sustainability
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
print Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil
print Informacja o żywotności
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Contractual warranty
Gwarancja 18 months