Schneider-Electric MH Automatyka
 
LU9BN11C zdjęcie - mh-automatyka
LU9BN11C
Złącze cewki 1-kierunkowej
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Skrócona nazwa urządzenia LU9B
Typ produktu lub komponentu Fabrycznie oprzewodowane przyłączenie cewki
Zgodność produktu LUB..
Parametry uzupełniające
Typ szyny danych Modbus
AS-INTERFACE
Równoległy
Masa produktu 0,045 kg
Jednostka opakowania
Waga dla opakowania 1 0,046 kg
Wysokość dla opakowania 1 3,000 cm
Szerokość dla opakowania 1 6,000 cm
Długość dla opakowania 1 13,000 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy