Schneider-Electric Produktnet
 
LAD9V2 zdjęcie - Schneider-electric
LAD9V2
blokada mechaniczna do LC1D09/D38
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys D
Gama produktów TeSys
Nazwa produktu D
Skrócona nazwa urządzenia LAD9
Typ produktu lub komponentu Blokada mechaniczna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych Wyposażenie do blokowania
Typ blokowania Mechaniczny
Opis biegunów 3P
4P
Typ obwodu elektrycznego Odwracanie/nawrót
Przełączanie
Zgodność gamy D
Zgodność produktu LC1D09...D38
LC1DT20...DT40
Parametry uzupełniające
Masa produktu 0,04 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy