Schneider-Electric Enel
 
33195 fotografija – Schneider- enel
33195
dodatna ručica za Compact NS630b..1600 - siva
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja Duga produžena ručica
Pribor / posebna kategorija Pribor za upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact NS630b...1600
Dopunske informacije
Boja drške Siva
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
Pakovanje
Tip jedinice pakovanja 1 PCE
Broj jedinica u pakovanju 1 1
Pakovanje 1 težina 78 g
Pakovanje 1 visina 2,6 cm
Pakovanje 1 širina 12 cm
Pakovanje 1 dužina 19 cm
Tip jedinice pakovanja 2 S02
Broj jedinica u pakovanju 2 10
Pakovanje 2 težina 1,013 kg
Pakovanje 2 visina 15 cm
Pakovanje 2 širina 30 cm
Pakovanje 2 visina 40 cm
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 months