Schneider-Electric Enel
 
ATV310HU15N4E fotografija – Schneider- enel
ATV310HU15N4E
Frekventni regulator ATV310, 1.5 kW, 2 hp, 380...460 V, trofazni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Altivar 310
Tip proizvoda ili komponente Frekventni regulator
Specifične primene proizvoda Jednostavna mašina
Način spajanja Sa hladnjakom
Kratko ime uređaja ATV310
Broj faza mreže Trofazno
[us] nazivni napon napajanja 380...460 V - 15...10 %
Snaga motora kw 1,5 kW za zahtevne aplikacije
Snaga motora hp 2 hp za zahtevne aplikacije
Nivo buke 50 dB
Dopunske informacije
Namena proizvoda Asinhroni motori
Količina po setu Set od 1
Emc filter Bez EMC filtera
Tip hlađenja Integrisani ventilator
Frekvencija napajanja 50/60 Hz +/- 5 %
Protokol komunikacionog porta Modbus
Tip priključka RJ45 (na prednjem delu) za Modbus
Fizički interfejs 2-žični RS 485 za Modbus
Paket podataka za prenos RTU za Modbus
Brzina prenosa 4800 bit/s
9600 bit/s
19200 bit/s
38400 bit/s
Broj adresa 1…247 za Modbus
Komunikacioni servis Čitanje holding registara (03) 29 reči
Upis pojedinačnog registra (06) 29 reči
Upis više registara (16) 27 reči
Čitanje/upis više registara (23) 4/4 reči
Čitanje identifikacije uređaja (43)
Linijska struja 6,5 A pri 380 V (zahtevne aplikacije)
5,4 A pri 460 V (zahtevne aplikacije)
Prividna snaga 4,3 kVA pri 460 V (zahtevne aplikacije)
Struja linijskog kratkog spoja isc 5 kA
5 kA
Stalna izlazna struja 4,1 A zahtevne aplikacije
Maksimalna prelazna struja 6,2 A tokom 60 s (zahtevne aplikacije)
Snaga disipacije u W 60,4 W, at In (zahtevne aplikacije)
Izlazna frekvencija 0,5…400 Hz
Nazivna prekidačka frekvencija 4 kHz
Prekidačka frekvencija 2...12 kHz podesivo
Opseg brzina 1…20
Prelazni nadmoment 170…200 % nazivnog momenta u zavisnosti od veličine regulatora i motora
Moment kočenja Do 150 % nominalnog obrtnog momenta motora sa kočionim otpornikom pri velikoj inerciji
Do 70 % nazivnog momenta bez kočionog otpornika
Profil upravljanja asinhronim motorom Ušteda energije
Ušteda energije
Fluks vektorska kontrola bez senzora
Kompenzacija klizanja motora Podesiva
Podesiva
Napon izlaza 380...460 V trofazno
Električna veza Priključak, kapacitet stezaljke: 1.5...2.5 mm² (L1, L2, L3, PA/+, PB, U, V, W)
Moment pritezanja 0,8…1 N.m
Izolacija Električna između napajanja i upravljanja
Napajanje Interno napajanje za potenciometar: 5 V (4,75…5,25 V)DC, <10 mA sa zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Interno napajanje za digitalne ulaze: 24 V (20,4…28,8 V)DC, <100 mA sa zaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Broj analognih ulaza 1
Tip analognog ulaza Podesiva struja AI1 0...20 mA 250 Ω
Podesivi napon AI1 0...10 V 30 kOhm
Podesivi napon AI1 0...5 V 30 kOhm
Broj digitalnog ulaza 4
Tip digitalnih ulaza Podesivi LI1...LI4 24 V 18...30 V
Logika digitalnog ulaza Negativna logika (sink), > 16 V (stanje 0), < 10 V (stanje 1), ulazna impedansa 3.5 kΩ
Pozitivna logika (source), 0...< 5 V (stanje 0), > 11 V (stanje 1)
Trajanje uzorkovanja 10 milisekundi za analogni ulaz
20 milisekundi, tolerancija +/- 1 ms za digitalni ulaz
Greška linearnosti +/- 0.3 % maksimalne vrednosti za analogni ulaz
Broj analognih izlaza 1
Tip analognog izlaza AO1 softverski podesivi napon: 0...10 V, impedansa: 470 Ω, rezolucija 8 bitova
Broj digitalnih izlaza 2
Tip digitalnih izlaza Digitalni izlaz LO+, LO-
Zaštićeni relejni izlaz R1A, R1B, R1C 1 C/O
Minimalna struja preklapanja 5 mA pri 24 V DC za digitalni izlaz
Maksimalna struja preklapanja 2 A pri 250 V AC na induktivno opterećenje cos phi = 0,4 L/R = 7 ms za digitalni izlaz
2 A pri 30 V DC na induktivno opterećenje cos phi = 0,4 L/R = 7 ms za digitalni izlaz
3 A pri 250 V AC na rezistivno opterećenje cos phi = 1 L/R = 0 ms za digitalni izlaz
4 A pri 30 V DC na rezistivno opterećenje cos phi = 1 L/R = 0 ms za digitalni izlaz
Rampe ubrzanja i usporenja U
S
Linearno od 0 ... 999,9 s
Kočenje do zaustavljanja Sa ubacivanjem DC struje, <30 sekundi
Tip zaštite Prenapon napajanja
Podnapon napajanja
Prekostrujna između izlaznih faza i uzemljenja
Zaštita od pregrevanja
Kratki spoj između faza motora
Protiv gubitka faze u trofaznom sistemu
Termička zaštita motora frekventnim regulatorom stalnim proračunom I²t
Rezolucija frekvencije Analogni ulaz: konvertor A/D, 10 bita
Displej: 0.1 Hz
Vremenska konstanta 20 milisekundi +/- 1 ms za promenu reference
Radni položaj Vertikalno +/- 10 stepeni
Visina 143 mm
Širina 105 mm
Dubina 151 mm
Masa proizvoda 1,1 kg
Okruženje
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal - test level: nivo 4 conforming to IEC 61000-4-4
Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja - test level: nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2
Otpornost na emisije vezane sa vodovima - test level: nivo 3 conforming to IEC 61000-4-6
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja - test level: nivo 3 conforming to IEC 61000-4-3
Test otpornosti propada i prekida napona conforming to IEC 61000-4-11
Test otpornosti udara - test level: nivo 3 conforming to IEC 61000-4-5
Standardi IEC 61800-5-1
IEC 61800-3
Ip stepen zaštite IP20 bez zaštitne pločice na gornjem delu
IP40 gornji deo
Stepen zaprljanosti 2 u skladu sa IEC 61800-5-1
Karakteristike okruženja Otpornost na zagađenje prašinom klasa 3S2 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na hemijsko zagađenje klasa 3C3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Relativna vlažnost 5…95 % bez kondenzacije u skladu sa IEC 60068-2-3
5…95 % bez kapljica vode u skladu sa IEC 60068-2-3
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Temperatura okoline za rad -10…55 °C bez smanjenja karakteristika
55…60 °C zaštitni poklopac uklonjen sa gornje strane frekventnog regulatora sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m bez smanjenja karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 16,000 cm
Package 1 Width 17,270 cm
Package 1 Length 19,300 cm
Package 1 Weight 1,380 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 5,253 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.