Schneider-Electric Enel
 
ATV320U22N4B fotografija – Schneider- enel
ATV320U22N4B
frekventni regulator ATV320 - 2.2kW - 380...500V - 3-fazno - format knjige
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar Machine ATV320
Tip proizvoda ili komponente Frekventni regulator
Specifične primene proizvoda Kompleksne mašine
Posebna izvedba Standardna verzija
Format diska Format knjige
Način montiranja Montaža u kućište
Protokol komunikacionog porta Modbus serijska veza
CANopen
Opciona kartica Komunikacioni modul, CANopen
Komunikacioni modul, EtherCAT
Komunikacioni modul, Profibus DP V1
Komunikacioni modul, Profinet
Komunikacioni modul, Ethernet Powerlink
Komunikacioni modul, Ethernet/IP
Komunikacioni modul, DeviceNet
[us] nazivni napon napajanja 380...500 V - 15...10 %
Nazivna izlazna struja 5,5 A
Snaga motora kw 2,2 kW za zahtevne aplikacije
Emc filter Klasa C2 EMC integrisani filter
Ip stepen zaštite IP20
Dopunske informacije
Broj digitalnog ulaza 7
Tip digitalnih ulaza STO Safe torque off, 24 V DC, impedansa: 1.5 kOhm
DI1...DI6 digitalni ulazi, 24 V DC (30 V)
DI5 podesivi kao impulsni ulaz: 0…30 kHz, 24 V DC (30 V)
Logika digitalnog ulaza Pozitivna logika (source)
Negativna logika (sink)
Broj digitalnih izlaza 3
Tip digitalnih izlaza Otvoreni kolektor DQ+ 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Otvoreni kolektor DQ- 0…1 kHz 30 V DC 100 mA
Broj analognih ulaza 3
Tip analognog ulaza AI1 napon: 0...10 V DC, impedansa: 30 kOhm, rezolucija 10 bitova
AI2 bipolarni diferencijalni napon: +/- 10 V DC, impedansa: 30 kOhm, rezolucija 10 bitova
AI3 struja: 0...20 mA (ili 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA ili drugi režim putem konfiguracije), impedansa: 250 Ω, rezolucija 10 bitova
Broj analognih izlaza 1
Tip analognog izlaza Softverski podesiva struja AQ1: 0...20 mA impedansa 800 Ω, rezolucija 10 bitova
Softverski podesivi napon AQ1: 0...10 V DC impedansa 470 Ω, rezolucija 10 bitova
Tip izlaznog releja Konfigurabilni relej R1A 1 NO električna izdržljivost 100000 ciklusa
Konfigurabilni relej R1B 1 NC električna izdržljivost 100000 ciklusa
Konfigurabilni relej R1C
Konfigurabilni relej R2A 1 NO električna izdržljivost 100000 ciklusa
Konfigurabilni relej R2C
Maksimalna struja preklapanja Izlazni relej R1A, R1B, R1C na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 250 V AC
Izlazni relej R1A, R1B, R1C na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 3 A pri 30 V DC
Izlazni relej R1A, R1B, R1C, R2A, R2C na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 250 V AC
Izlazni relej R1A, R1B, R1C, R2A, R2C na induktivno opterećenje, cos phi = 0,4 i L/R = 7 milisekundi: 2 A pri 30 V DC
Izlazni relej R2A, R2C na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 5 A pri 250 V AC
Izlazni relej R2A, R2C na rezistivno opterećenje, cos phi = 1: 5 A pri 30 V DC
Minimalna struja preklapanja Izlazni relej R1A, R1B, R1C, R2A, R2C: 5 mA pri 24 V DC
Način pristupa Slave CANopen
Moguć rad u 4 kvadranta Tačno
Profil upravljanja asinhronim motorom U/f upravljanje, 5 tačaka
Fluks vektorska kontrola bez senzora, standardna
U/f upravljanje - Energy Saving, kvadratno U/f
Fluks vektorska kontrola bez senzora - Energy Saving
U/f upravljanje, 2 tačke
Profil upravljanja sinhronim motorom Vektorsko upravljanje bez senzora
Prelazni nadmoment 170…200 % nazivnog momenta
Maksimalna izlazna frekvencija 0,599 kHz
Rampe ubrzanja i usporenja Linearno
U
S
CUS
Promena rampe
Adaptacija rampe ubrzavanja/usporavanja
Ubrzavanje/usporavanje automatsko zaustavljanje sa DC ubrizgavanjem
Kompenzacija klizanja motora Automatska bez obzira na opterećenje
Podesiva 0...300 %
Nedostupna u U/f upravljanju (2 ili 5 tačaka)
Prekidačka frekvencija 2...16 kHz podesivo
4...16 kHz sa faktorom smanjenja karakteristika
Nazivna prekidačka frekvencija 4 kHz
Kočenje do mirovanja Sa ubacivanjem DC struje
Integrisani kočioni otpornik Tačno
Linijska struja 8,7 A pri 380 V (zahtevne aplikacije)
6,6 A pri 500 V (zahtevne aplikacije)
Maksimalna ulazna struja 8,7 A
Maksimalni izlazni napon 500 V
Prividna snaga 5,7 kVA pri 500 V (zahtevne aplikacije)
Mrežna frekvencija 50...60 Hz
Tolerancija relativno simetrične mrežne frekvencije 5 %
Struja linijskog kratkog spoja isc 5 kA
Osnovna struja na velikom preopterećenju 4,8 A
Snaga disipacije u w Ventilator: 74,0 W pri 380 V, prekidačka frekvencija 4 kHz
Sa sigurnosnom funkcijom Safely Limited Speed (SLS) Tačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe brake management (SBC/SBT) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Operating Stop (SOS Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Position (SP) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe programmable logic Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Speed Monitor (SSM) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Stop 1 (SS1) Tačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Stop 2 (SS2 Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe torque off (STO) Tačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safely Limited Position (SLP) Netačno
Sa sigurnosnom funkcijom Safe Direction (SDI) Netačno
Tip zaštite Zaštita od gubitka ulazne faze: frekventni regulator
Prekostrujna između izlaznih faza i uzemljenja: frekventni regulator
Zaštita od pregrevanja: frekventni regulator
Kratki spoj između faza motora: frekventni regulator
Termička zaštita: frekventni regulator
Širina 60 mm
Visina 325,0 mm
Dubina 245,0 mm
Masa proizvoda 3,0 kg
Okruženje
Radni položaj Vertikalno +/- 10 stepeni
Sertifikacija proizvoda CE
ATEX
NOM
GOST
EAC
RCM
KC
Označavanje CE
ATEX
UL
CSA
EAC
RCM
Standardi IEC 61800-5-1
Elektromagnetna kompatibilnost Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2
Test otpornosti na emisije vezane sa zračenjem EM polja nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-3
Test otpornosti električnih brzih prelaza (EFT)/kratak signal nivo 4 u skladu sa IEC 61000-4-4
1.2/50 µs - 8/20 µs test otpornosti udara nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-5
Test otpornosti emisije vezane sa vodovima nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-6
Test otpornosti propada i prekida napona u skladu sa IEC 61000-4-11
Klasa životne sredine (tokom rada) Klasa 3C3 prema IEC 60721-3-3
Klasa 3S2 prema IEC 60721-3-3
Maksimalno ubrzanje tokom udara (tokom rada) 150 m/s² at 11 ms
Maksimalno ubrzanje usled vibracija (tokom rada) 10 m/s² at 13...200 Hz
Maksimalno savijanje usled vibracija (tokom rada) 1.5 mm na 2...13 Hz
Dozvoljena relativna vlažnost (tokom rada) Klasa 3K5 u skladu sa EN 60721-3
Količina vazduha za hlađenje 11,3 m3/h
Kategorija prenapona III
Podešavanje petlje Podesivi PID regulator
Tačnost brzine +/- 10 % nominalnog klizanja 0.2 Tn do Tn
Stepen zaprljanosti 2
Temperatura okoline u transportu -25…70 °C
Temperatura okoline za rad -10…50 °C bez smanjenja karakteristika
50…60 °C sa faktorom smanjenja karakteristika
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,600 cm
Package 1 Width 27,500 cm
Package 1 Length 32,500 cm
Package 1 Weight 2,757 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 68,760 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Mogućnost nadogradnje Dostupne su nadograđene komponente