Schneider-Electric Enel
 
RM35LM33MW fotografija – Schneider- enel
RM35LM33MW
relej za kontrolu nivoa tečnosti RM35-L - 24..240 V AC/DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Harmony Control Relays
Tip proizvoda ili komponente Level control relay
Tip releja Relej kontrole nivoa
Ime releja RM35L
Nadzirani parametri releja Detekcija rezistivnim sondama
Vremensko kašnjenje Podesivo 0.1...5 s, +/- 10 %
Preklopna moć u va 1250 VA
Minimalna struja preklapanja 10 mA pri 5 V DC
Maksimalna struja preklapanja 5 A AC/DC
Potrošnja struje 5 VA AC
Opseg merenja 251 Ω...1 MΩ
Kategorija upotrebe AC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-14 u skladu sa IEC 60947-5-1
AC-15 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-12 u skladu sa IEC 60947-5-1
DC-13 u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip kontakata i sastav 2 C/O
Dopunske informacije
Reset vremena 1750 milisekundi
Maksimalni napon preklapanja 250 V AC/DC
[Un] nazivni napon 24...240 V AC/DC 50/60 Hz +/- 10 %
Granice napona 20,4…264 V AC/DC
Tolerancija radnog napona - 15 % + 10 % Un
Potrošnja struje 1,5 W DC
Izlazni kontakti 2 C/O
Nazivna izlazna struja 5 A
Kašnjenje pri uključivanju 0,6 sekundi
Tačnost merenja +/- 10 % vrednosti pune skale
+/- 20 % za HS opseg
Tačnost ponavljanja +/- 2 % za kašnjenje
Greška merenja 0.5 %/°C sa promenom temperature
Skala osetljivosti 0.25...5 kOhm LS (mala osetljivost)
5...100 kOhm St (standardna osetljivost)
50...1000 kOhm HS (velika osetljivost)
Podešavanje osetljivosti 5…100 %
Maksimalna struja za senzore 1 mA
Kapacitivnost kabla 1 nF pri HS (velika osetljivost) za kabl sonde
2,2 nF pri St (standardna osetljivost) za kabl sonde
4,7 nF pri LS (mala osetljivost)
Označavanje CE : 73/23/EEC
CE : EMC 89/336/EEC
Kategorija prenapona III u skladu sa IEC 60664-1
Otpornost izolacije > 500 MOhm pri 500 V DC između napajanja i izlaza releja u skladu sa IEC 60255-5
> 500 MOhm pri 500 V DC između merenja i izlaznog releja u skladu sa IEC 60664-1
> 1 MOhm pri 500 V DC između napajanja i merenja u skladu sa IEC 60255-5
> 500 MOhm pri 500 V DC između napajanja i izlaza releja u skladu sa IEC 60664-1
> 500 MOhm pri 500 V DC između merenja i izlaznog releja u skladu sa IEC 60255-5
> 1 MOhm pri 500 V DC između napajanja i merenja u skladu sa IEC 60664-1
[ui] nazivni napon izolacije 250 V u skladu sa IEC 60664-1
Radni položaj Bilo koja pozicija bez smanjenja karakteristika
Povezivanje - priključci Vijčani priključci, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) jednožični bez kablovskog završetka
Vijčani priključci, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Vijčani priključci, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) fleksibilni sa kablovskim završetkom
Moment pritezanja 0,6…1 N.m u skladu sa IEC 60947-1
Materijal kućišta Samogasiva plastika
Lokalna signalizacija Zarelej ON: LED (žuta)
Zauključen uređaj: LED (zelena)
Zauključen tajmer (ON): LED (žuta)
Držač za montažu 35 mm simetrična DIN šina u skladu sa IEC 60715
Električna trajnost 100000 ciklusa
Mehanička trajnost 30000000 ciklusa
Broj operacija <= 360 operacija/h punog opterećenja
Sigurnosni podaci o pouzdanosti B10d = 170000
MTTFd = 182.6 godina
Širina 35 mm
Okruženje
Otpornost na mikroprekide 100 milisekundi DC
90 milisekundi AC
Elektromagnetna kompatibilnost Standard emisije za industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-4
Standard emisije za stambene, poslovne i lake industrijske sredine conforming to IEC 61000-6-3
Otpornost za industrijske sredine conforming to NF EN/IEC 61000-6-2
Standardi IEC 60255-6
Sertifikacija proizvoda CSA
GL
UL
C-Tick
GOST
Temperatura okoline za skladištenje -40…70 °C
Temperatura okoline za rad -20…50 °C
Relativna vlažnost 95 % pri 55 °C u skladu sa IEC 60068-2-30
Ip stepen zaštite IP20 u skladu sa IEC 60529 (priključci)
IP30 u skladu sa IEC 60529 (kućište)
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Dielektrični test napon 2 kV AC 50 Hz, 1 min u skladu sa IEC 60255-5
2 kV AC 50 Hz, 1 min u skladu sa IEC 60664-1
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,700 cm
Package 1 Width 7,800 cm
Package 1 Length 9,700 cm
Package 1 Weight 141,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,448 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 384
Package 3 Height 75,000 cm
Package 3 Width 60,000 cm
Package 3 Length 80,000 cm
Package 3 Weight 65,660 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci