Schneider-Electric Enel
 
TM221CE40T fotografija – Schneider- enel
TM221CE40T
kontroler M221 40 IO tranzistorski PNP Ethernet
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon M221
Tip proizvoda ili komponente Logički kontroler
[us] nazivni napon napajanja 24 V DC
Broj digitalnih ulaza 24, digitalni ulaz 4 brzi ulaz u skladu sa IEC 61131-2 tip 1
Broj analognih ulaza 2 pri 0...10 V
Tip digitalnog izlaza Tranzistor
Broj digitalnih izlaza 16 tranzistor 2 brzi izlaz
Napon digitalnog izlaza 24 V DC
Struja digitalnog izlaza 0.5 A
Dopunske informacije
Broj digitalnih i/o 40
Maksimalni broj i/o modula za proširenje 7 (lokalna I/O arhitektura)
14 (daljinski I/O arhitektura)
Ograničenje napona napajanja 20,4…28,8 V
Udarna struja 35 A
Maksimalna potrošnja u w 17 W pri 24 V (sa maksimalnim brojem I/O modula za proširenje)
4,9 W pri 24 V (bez I/O modula za proširenje)
Izlazna struja napajanja 0,52 A 5 V za bus proširenja
0,3 A 24 V za bus proširenja
Logika digitalnog ulaza Sink ili source (pozitivna/negativna)
Napon digitalnog ulaza 24 V
Tip napona digitalnog ulaza DC
Rezolucija analognog ulaza 10 bitova
Lsb vrednost 10 mV
Vreme konverzije 1 ms po kanalu + 1 vreme ciklusa kontrolera za analogni ulaz analogni ulaz
Dozvoljeno preopterećenje ulaza +/- 30 V DC za 5 min (maksimalni) za analogni ulaz
+/- 13 V DC (trajno) za analogni ulaz
Naponsko stanje 1 garantovano >= 15 V za ulaz
Naponsko stanje 0 garantovano <= 5 V za ulaz
Struja digitalnog ulaza 7 mA za digitalni ulaz
5 mA za brzi ulaz
Impedansa ulaza 3.4 kΩ za digitalni ulaz
100 kOhm za analogni ulaz
4.9 kΩ za brzi ulaz
Vreme odziva 35 µs isključenje, I2...I5 priključak(ci) za ulaz
5 µs uključenje, I0, I1, I6, I7 priključak(ci) za brzi ulaz
35 µs uključenje, drugi priključci priključak(ci) za ulaz
5 µs isključenje, I0, I1, I6, I7 priključak(ci) za brzi ulaz
100 µs isključenje, drugi priključci priključak(ci) za ulaz
5 µs uključenje, isključenje, Q0...Q1 priključak(ci) za izlaz
50 µs uključenje, isključenje, Q2...Q3 priključak(ci) za izlaz
300 µs uključenje, isključenje, drugi priključci priključak(ci) za izlaz
Podesivo vreme filtera 0 ms za ulaz
3 ms za ulaz
12 ms za ulaz
Logika digitalnog izlaza Pozitivna logika (source)
Maksimalna struja po zajedničkoj tački na izlazu 4 A
Izlazna frekvencija 100 kHz za brzi izlaz (PWM/PLS režim) pri Q0...Q1 priključkom
5 kHz za izlaz pri Q2...Q3 priključkom
0,1 kHz za izlaz pri Q4...Q15 priključkom
Apsolutna greška tačnosti +/- 1 % od pune skale za analogni ulaz
Maksimalna struja curenja 0,1 mA za tranzistorski izlaz
Maksimalni pad napona <1 V
Mehanička trajnost 20000000 ciklusa za tranzistorski izlaz
Maksimalni tungsten potrošač <12 W za izlaz i brzi izlaz
Tip zaštite Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja pri 1 A
Vreme reseta 1 sekundi automatski reset
Kapacitet memorije 256 kB za korisničke aplikacije i podatke RAM sa 10000 instrukcija
256 kB za interne promenljive RAM
Čuvanje podataka 256 kB ugrađena fleš memorija za rezervnu kopiju aplikacije i podataka
Oprema za skladištenje podataka 2 GB SD kartica (opciono)
Tip baterije BR2032 or CR2032X litijumska nepunjiva
Vreme čuvanja 1 godina pri 25 °C (prekidom napajanja)
Vreme izvršenja za 1 k instrukcija 0,3 milisekundi za event i periodični zadatak
Vreme izvršenja po instrukciji 0.2 µs Bulove promenljive
Vreme izvršenja za event zadatak 60 µs vreme odziva
Maksimalna veličina memorije za objekte 512 %KW reči konstanti
255 %TM tajmera
255 %C brojača
8000 %MW memorijskih reči
512 %M memorijskih bitova
Sat realnog vremena Sa
Drift sata <= 30 s/mesec pri 25 °C
Petlja regulacije Podesivi PID regulator do 14 istovremenih petlji
Funkcije pozicioniranja Pozicija PTO 2 osovina(e)impuls/smer režim (100 kHz)
Pozicija PTO 1 osovina(e)CW/CCW režim (100 kHz)
Dostupna funkcija PWM
PLS
Generator frekvencija
Broj brojačkih ulaza 4 brzi ulaz (HSC režim) pri 100 kHz 32 bita
Counter function A/B
Impuls/smer
Monofazni
Integrisani načini povezivanja USB port sa mini B USB 2.0 konektor
Neizolovana serijska veza serijski 1 sa RJ45 konektor i RS232/RS485
Ethernet sa RJ45 konektor
Napajanje (serijski)napajanje serijske veze: 5 V, <200 mA
Brzina prenosa 1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s podrazumevano) za dužinu bus-a od 15 m za RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s podrazumevano) za dužinu bus-a od 3 m za RS232
480 Mbit/s za USB
Protokol komunikacionog porta USB port: USB protokol - SoMachine mreža
Neizolovana serijska veza: Modbus protokol master/slave - RTU/ASCII ili SoMachine mreža
: Ethernet protokol
Ethernet port 10BASE-T/100BASE-TX 1 port sa 100 m bakarni kabl
Komunikacioni servis Modbus TCP slave uređaj
Ethernet/IP adapter
Modbus TCP server
Modbus TCP klijent
DHCP klijent
Lokalna signalizacija ZaPWR: 1 LED (zelena)
ZaRUN: 1 LED (zelena)
Zagreška modula (ERR): 1 LED (crvena)
Zapristup SD kartici (SD): 1 LED (zelena)
ZaBAT: 1 LED (crvena)
ZaI/O stanje: 1 LED po kanalu (zelena)
ZaSL: 1 LED (zelena)
ZaAct: aktivnost na Ethernet mreži (zelena)
ZaLink (Link Status): Ethernet veza (žuta)
Električna veza Odvojivi vijčani priključni blok za ulaze
Odvojivi vijčani priključni blok za izlaze
Priključni blok, 3 priključak(ci) za povezivanje 24 V DC napajanja
Konektor, 4 priključak(ci) za analogne ulaze
Mini B USB 2.0 konektor za uređaj za programiranje
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja Oklopljen kabl: <10 m za brzi ulaz
Neoklopljen kabl: <30 m za izlaz
Neoklopljen kabl: <30 m za digitalni ulaz
Neoklopljen kabl: <1 m za analogni ulaz
Oklopljen kabl: <3 m za brzi izlaz
Izolacija Između ulaza i interne elektronike pri 500 V AC
Između brzog ulaza i interne elektronike pri 500 V AC
Neizolovano između ulaza
Između izlaza i interne elektronike pri 500 V AC
Neizolovano između analognog ulaza i interne elektronike
Neizolovano između analognih ulaza
Označavanje CE
Držač za montažu Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
Ploča ili panel sa setom za montažu
Visina 90 mm
Dubina 70 mm
Širina 160 mm
Masa proizvoda 0,456 kg
Okruženje
Standardi IEC 61131-2
UL 508
CAN/CSA C22.2 No. 213
IACS E10
ANSI/ISA 12-12-01
Sertifikacija proizvoda RCM
EAC
ABS
LR
cULus
DNV-GL
CE
UKCA
cULus HazLoc
Karakteristike životne sredine Obične i opasne lokacije
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 8 kV u vazduhu u skladu sa IEC 61000-4-2
4 kV na kontaktu u skladu sa IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz...1 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
1 V/m 2...2.7 GHz u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na magnetna polja 30 A/m 50/60 Hz u skladu sa IEC 61000-4-8
Otpornost na brze prelaze 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (napojni vod)
2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (izlazni relej)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (Ethernet veza)
1 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 (serijska veza)
Podnosivi naponski udar 2 kV napojni vod (AC) asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
2 kV izlazni relej asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV I/O asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV oklopljen kabl asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV napojni vod (DC) diferencijalni režim u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV napojni vod (AC) diferencijalni režim u skladu sa IEC 61000-4-5
1 kV izlazni relej diferencijalni režim u skladu sa IEC 61000-4-5
0,5 kV napojni vod (DC) asimetrični režim u skladu sa IEC 61000-4-5
Otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane em poljima 10 V 0.15...80 MHz u skladu sa IEC 61000-4-6
3 V 0.1...80 MHz u skladu sa pomorska specifikacija (LR, ABS, DNV, GL)
10 V frekvencija uzorka (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) u skladu sa pomorska specifikacija (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetna emisija Emisije vezane sa vodovima - test nivo: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV napojni vod (AC)) pri 0,15…0,5 MHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa vodovima - test nivo: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV napojni vod (AC)) pri 0,5…300 MHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa vodovima - test nivo: 120...69 dBµV/m QP napojni vod) pri 10…150 kHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa vodovima - test nivo: 63 dBμV/m QP napojni vod) pri 1,5…30 MHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 40 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 30…230 MHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa vodovima - test nivo: 79...63 dBμV/m QP napojni vod) pri 150…1500 kHz u skladu sa IEC 55011
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 47 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 200…1000 MHz u skladu sa IEC 55011
Otpornost na mikroprekide 10 milisekundi
Temperatura okoline za rad -10…55 °C (horizontalnu instalaciju)
-10…35 °C (vertikalne instalacije)
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, bez kondenzacije (u radu)
10…95 %, bez kondenzacije (skladištenje)
Ip stepen zaštite IP20 sa zaštitnim poklopcem na mestu
Stepen zaprljanosti <= 2
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 3.5 mm pri 5…8,4 Hz na simetrična šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na panel za montažu
1 gn pri 8,4…150 Hz na simetrična šina
1 gn pri 8,4…150 Hz na panel za montažu
Otpornost na udare 147 m/s² za 11 milisekundi
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11,139 cm
Package 1 Width 14,201 cm
Package 1 Length 21,045 cm
Package 1 Weight 760,0 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 29,3 cm
Package 2 Width 39,2 cm
Package 2 Length 56,9 cm
Package 2 Weight 10,211 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 144
Package 3 Height 105,0 cm
Package 3 Width 120,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 132 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC Da