Schneider-Electric Enel
 
TM3DI16 fotografija – Schneider- enel
TM3DI16
modul TM3 - 16 ulaza
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Modicon TM3
Tip proizvoda ili komponente Digitalni ulazni modul
Kompatibilnost grupe proizvoda Modicon M241
Modicon M251
Modicon M221
Modicon M262
Broj digitalnih ulaza 16 za ulaz u skladu sa IEC 61131-2 tip 3
Logika digitalnog ulaza Sink ili source (pozitivna/negativna)
Napon digitalnog ulaza 24 V
Struja digitalnog ulaza 7 mA za ulaz
Dopunske informacije
Broj digitalnih i/o 16
Potrošnja struje 40 mA pri 5 V DC putem bus konektora (u stanju ON)
5 mA pri 5 V DC putem bus konektora (u stanju OFF)
0 mA pri 24 V DC putem bus konektora (u stanju ON)
0 mA pri 24 V DC putem bus konektora (u stanju OFF)
Tip napona digitalnog ulaza DC
Naponsko stanje 1 garantovano 15...28.8 V za ulaz
Garantovano stanje 1 >= 2.5 mA (ulaz)
Naponsko stanje 0 garantovano 0...5 V za ulaz
Garantovano stanje 0 <= 1 mA (ulaz)
Impedansa ulaza 3.4 kΩ
Vreme odziva 4 ms (uključenje)
4 ms (isključenje)
Lokalna signalizacija Zastatus ulaza: 1 LED po kanalu (zelena)
Električna veza 10 x 1.5 mm² odvojivi vijčani priključni blok sa razmak 3.81 mm podešavanje za ulaze
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja Neoklopljen kabl: <50 m za regularni ulaz
Izolacija Između ulaza i interne elektronike pri 500 V AC
Neizolovano između ulaza
Označavanje CE
Držač za montažu Tip TH35-15 šina u skladu sa IEC 60715
Tip TH35-7.5 šina u skladu sa IEC 60715
Ploča ili panel sa setom za montažu
Visina 90 mm
Dubina 84,6 mm
Širina 27,4 mm
Masa proizvoda 0,1 kg
Okruženje
Standardi EN/IEC 61131-2
Sertifikacija proizvoda CE
cULus
UKCA
RCM
EAC
cULus HazLoc
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje 8 kV u vazduhu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
4 kV na kontaktu u skladu sa EN/IEC 61000-4-2
Otpornost na elektromagnetna polja 10 V/m 80 MHz...1 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-3
Otpornost na magnetna polja 30 A/m 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 61000-4-8
Otpornost na brze prelaze 1 kV za I/O u skladu sa EN/IEC 61000-4-4
Podnosivi naponski udar 1 kV I/O asimetrični režim u skladu sa EN/IEC 61000-4-5 DC
Otpornost na emisije vezane sa vodovima, indukovane em poljima 10 V 0.15...80 MHz u skladu sa EN/IEC 61000-4-6
3 V frekvencija uzorka (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) u skladu sa pomorska specifikacija (LR, ABS, DNV, GL)
Elektromagnetna emisija Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 40 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 30…230 MHz u skladu sa EN/IEC 55011
Emisije vezane sa zračenjem - test nivo: 47 dBμV/m QP klasa A 10 m) pri 230…1000 MHz u skladu sa EN/IEC 55011
Temperatura okoline za rad -10…35 °C vertikalne instalacije
-10…55 °C horizontalnu instalaciju
Temperatura okoline za skladištenje -25…70 °C
Relativna vlažnost 10…95 %, bez kondenzacije (u radu)
10…95 %, bez kondenzacije (skladištenje)
Ip stepen zaštite IP20 sa zaštitnim poklopcem na mestu
Stepen zaprljanosti 2
Nadmorska visina za rad EcoStruxure EV Charging Expert
Nadmorska visina skladištenja 0…3000 m
Otpornost na vibracije 3.5 mm pri 5…8,4 Hz na DIN šina
3 gn pri 8,4…150 Hz na DIN šina
3.5 mm pri 5…8,4 Hz na panel
3 gn pri 8,4…150 Hz na panel
Otpornost na udare 15 gn za 11 milisekundi
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,345 cm
Package 1 Width 10,498 cm
Package 1 Length 12,471 cm
Package 1 Weight 210,8 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 42
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 10,5 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 504
Package 3 Height 105 cm
Package 3 Width 120 cm
Package 3 Length 80 cm
Package 3 Weight 132 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC Da