Schneider-Electric Enel
 
VW3A3608 fotografija – Schneider- enel
VW3A3608
CANopen Daisy Chain 2 x RJ45 komunikacioni modul
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Altivar
Tip proizvoda ili komponente Komunikacioni modul
Pribor / posebna kategorija Komunikacioni pribor
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Lexium 32M
Kompatibilnost grupe proizvoda Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV340 osim Sercos regulatora
Lexium 32
Altivar Process Modular
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
Protokol komunikacionog porta CANopen, CANmotion
Električna veza 2 konektora RJ45
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,700 cm
Package 1 Width 6,200 cm
Package 1 Length 8,800 cm
Package 1 Weight 64,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 96
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,450 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci