Schneider-Electric SIROTIN
 
29450 fotografija – Schneider- sirotin
29450
pomoćni kontakt - 1 OC ili 1 SD ili 1 SDE ili 1 SDV
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja OF
SD
SDE
SDV
Primena uređaja Nadzor statusa prekidača
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact (Compact NS630b...1600)
Compact (Compact NS1600b...3200)
Compact (Compact INS)
Compact (Compact INV)
Compact (Compact NSX)
Easypact (EasyPact CVS)
PowerPact (PowerPact Multistandard)
Compact (Compact NSX DC)
Sastav signalnih kontakata 1 NO/NC
Dopunske informacije
Tip greške Opšti električni kvar
Lokalna signalizacija Zaotvori/zatvori: ON/OFF očitavanje
Zaindikator okidanja releja: indikator okidanja
Zaelektrična greška: Fault trip
Tip pomoćnog kontakta Standardni
Način montiranja Sistemom na klik
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 5 A
Breaking capacity (A) AC-12: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 480 V AC 50/60 Hz
AC-12: 6 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 6 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-15: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-15: 4 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A at 480 V AC 50/60 Hz
AC-15: 0,1 A at 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-12: 6 A at 24 V DC 50/60 Hz
DC-12: 2,5 A at 48 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,6 A at 110 V DC 50/60 Hz
DC-12: 0,3 A at 250 V DC 50/60 Hz
DC-14: 1 A at 24 V DC 50/60 Hz
DC-14: 0,2 A at 48 V DC
DC-14: 0,05 A at 110 V DC
DC-14: 0,03 A at 250 V DC
Minimalno opterećenje 100 mA pri 24 V DC
Pomoćni priključni blok Opruga 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za Compact NS630b...1600
Rezervni deo za Compact NS1600b...3200
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,400 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 7,000 cm
Package 1 Weight 17,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 4,500 cm
Package 2 Width 16,000 cm
Package 2 Length 16,000 cm
Package 2 Weight 178,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 5,765 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena
Ugovorna garancija
Garancija 18 months