Schneider-Electric SIROTIN
 
29452 fotografija – Schneider- sirotin
29452
pomoćni kontakt - 1 OC ili 1 SD ili 1 SDE ili 1 SDV nizak nivo
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja SD
SDV
OF
SDE
Primena uređaja Nadzor statusa prekidača
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact (Compact NS630b...1600)
Compact (Compact NS1600b...3200)
Compact (Compact INS)
Compact (Compact INV)
Compact (Compact NSX)
Easypact (EasyPact CVS)
PowerPact (PowerPact Multistandard)
Compact (Compact NSX DC)
Sastav signalnih kontakata 1 NO/NC
Dopunske informacije
Tip greške Opšti električni kvar
Lokalna signalizacija Zaotvori/zatvori: ON/OFF očitavanje
Zaindikator okidanja releja: indikator okidanja
Zaelektrična greška: Fault trip
Tip pomoćnog kontakta Za niže vrednosti napona
Način montiranja Sistemom na klik
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 5 A
Breaking capacity (A) AC-12: 5 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 24 V AC 50/60 Hz
AC-15: 3 A at 48 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2,5 A at 110 V AC 50/60 Hz
AC-15: 2 A at 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1,5 A at 380/440 V AC 50/60 Hz
AC-15: 1 A at 480 V AC 50/60 Hz
DC-12: 5 A at 24 V DC
DC-12: 2,5 A at 48 V DC
DC-12: 0,6 A at 110 V DC
DC-12: 0,3 A at 250 V DC
DC-14: 1 A at 24 V DC
DC-14: 0,2 A at 48 V DC
DC-14: 0,05 A at 110 V DC
DC-14: 0,03 A at 250 V DC
Minimalno opterećenje 1 mA pri 4 V DC
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za Compact NS630b...1600
Rezervni deo za Compact NS1600b...3200
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,400 cm
Package 1 Width 7,800 cm
Package 1 Length 6,000 cm
Package 1 Weight 24,000 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,000 cm
Package 2 Width 14,500 cm
Package 2 Length 17,000 cm
Package 2 Weight 243,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 2,728 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci