Schneider-Electric SIROTIN
 
31333 fotografija – Schneider- sirotin
31333
rastavljač Compact INS1000 - 1000 A - 4P
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Compact
Ime proizvoda Compact INS
Tip proizvoda ili komponente Rastavljač
Broj polova 4P
Tip mreže AC
DC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[ie] nazivna struja AC-21A: 1000 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21A: 1000 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-21A: 1000 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-21A: 1000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-21A: 1000 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21A: 1000 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-22A: 1000 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 1000 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-22A: 1000 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-22A: 1000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-22A: 1000 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 1000 A AC 50/60 Hz 660/690 V
AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 380/415 V
AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 440/480 V
AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA
AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23A: 1000 A AC 50/60 Hz 660/690 V
DC-21A: 1000 A DC 125 V 2 pola serijski
DC-22A: 1000 A DC 125 V 2 pola serijski
DC-23A: 1000 A DC 125 V 2 pola serijski
DC-21A: 1000 A DC 250 V 4 pola serijski
DC-22A: 1000 A DC 250 V 4 pola serijski
DC-23A: 1000 A DC 250 V 4 pola serijski
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 12 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 1000 A pri 60 °C
[icm] nazivna kratkospojna moć uključenja 330 kA sa zaštitnim prekidačem 690 V AC pri 50/60 Hz
75 kA sam rastavljač 690 V AC pri 50/60 Hz
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
250 V DC
Pogodno za izolaciju Da
Indikator pozicije kontakta Da
Vidljivo prekidanje Ne
Stepen zaprljanosti 3
Dopunske informacije
Tip upravljanja Direktno prednjom zakretnom ručicom
Boja drške Crna
Način montiranja Fiksno
Nosači za montažu Šina
Ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Maksimalna snaga AC-23: 315 kW pri 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23: 560 kW pri 380/400 V AC 50/60 Hz
AC-23: 630 kW pri 415 V AC 50/60 Hz
AC-23: 710 kW pri 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23: 900 kW pri 660/690 V AC 50/60 Hz
Nazivni ciklus Neprekidno
Klasa rada sa prekidima Klasa 120 - 60 %
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 10 kA tokom 20 s u skladu sa IEC 60947-3
20 kA tokom 3 s u skladu sa IEC 60947-3
35 kA tokom 1 s u skladu sa IEC 60947-3
42 kA tokom 0.8 s u skladu sa IEC 60947-3
50 kA tokom 0.5 s u skladu sa IEC 60947-3
8 kA tokom 30 s u skladu sa IEC 60947-3
Mehanička trajnost 3000 ciklusa
Električna trajnost AC-21A: 500 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 ciklusa 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 ciklusa 480 V AC 50/60 Hz u skladu sa NEMA
AC-21A: 500 ciklusa 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-21A: 500 ciklusa 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklusa 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklusa 480 V AC 50/60 Hz u skladu sa NEMA
AC-22A: 500 ciklusa 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 500 ciklusa 660/690 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 ciklusa 220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 ciklusa 380/415 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 ciklusa 440/480 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 ciklusa 480 V AC 50/60 Hz u skladu sa NEMA
AC-23A: 500 ciklusa 500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 500 ciklusa 660/690 V AC 50/60 Hz
DC-21A: 500 ciklusa 125 V DC 2 pola serijski
DC-22A: 500 ciklusa 125 V DC 2 pola serijski
DC-23A: 500 ciklusa 125 V DC 2 pola serijski
DC-21A: 500 ciklusa 250 V DC 4 pola serijski
DC-22A: 500 ciklusa 250 V DC 4 pola serijski
DC-23A: 500 ciklusa 250 V DC 4 pola serijski
Povezivanje 70 mm
Visina 300 mm
Širina 410 mm
Dubina 146,5 mm
Masa proizvoda 18 kg
Okruženje
Standardi IEC 60947-3
IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda KEMA-KEUR
Ip stepen zaštite IP40 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to EN 50102
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 21,000 cm
Package 1 Width 33,500 cm
Package 1 Length 43,000 cm
Package 1 Weight 18,600 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci