Schneider-Electric SIROTIN
 
33004 fotografija – Schneider- sirotin
33004
pomoćni kontakt - SD - 1 NO/NC - 6 A - za NS630b…3200
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja SD
Primena uređaja Nadzor statusa prekidača
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact (Compact NS630b...1600)
Compact (Compact NS1600b...3200)
Sastav signalnih kontakata 1 NO/NC
Dopunske informacije
Lokalna signalizacija Zaindikator okidanja releja: indikator okidanja
Tip pomoćnog kontakta Standardni
Način montiranja Sistemom na klik
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 6 A
Minimalno opterećenje 100 mA pri 24 V DC
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 4,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 800,0 g
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci