Schneider-Electric SIROTIN
 
33189 fotografija – Schneider- sirotin
33189
zaključavanje u OFF položaju - 1 nedefinisana Ronis brava
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Kratko ime uređaja bravica
Tip proizvoda ili komponente Brava
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaključavanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NT UL 489
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW DC
Masterpact Masterpact NW UL 489
Compact Compact NS630b...1600
Dopunske informacije
Tip brave Ronis
Broj ključa Nedefinisano
Broj ključa 2
Pozicija zaključavanja OFF
Opis opcija zaključavanja Isti ključevi
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 2,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 168,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,519 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci