Schneider-Electric SIROTIN
 
33201 fotografija – Schneider- sirotin
33201
međublokada sajlama - za Masterpact NT izvlačivi
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Međublokada
Pribor / posebna kategorija Pribor za blokadu
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NT
Način montiranja Izvlačivo
Dopunske informacije
Blokada uređaja za izmenu izvora napajanja Blokada 2 izvora kablom
Blokiran uređaj Masterpact NT
Tip upravljanja Daljinsko upravljanje
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,8 cm
Package 1 Width 17,4 cm
Package 1 Length 27,0 cm
Package 1 Weight 812,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,3 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci