Schneider-Electric SIROTIN
 
33542 fotografija – Schneider- sirotin
33542
modul za podeš. term. zaštite 0.4 do 1 Ir - za fiksni prekidač Masterpact NT/NW
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Long time rating plug
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
Ime zaštitne jedinice Micrologic
Dopunske informacije
Podešavanje praga zaštite od preopterećenja ir Podesivo
Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja 0.4...1 x In
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 3,4 cm
Package 1 Length 8,2 cm
Package 1 Weight 0,01 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 9,2 cm
Package 2 Width 13,2 cm
Package 2 Length 18,4 cm
Package 2 Weight 0,28 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 3,847 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci