Schneider-Electric SIROTIN
 
33545 fotografija – Schneider- sirotin
33545
IEC modul za isključivanje term. zaštite- za fiksni prekidač Masterpact NT / NW
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Long time rating plug
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
Ime zaštitne jedinice Micrologic
Dopunske informacije
Podešavanje praga zaštite od preopterećenja ir Fiksno
Podešavanje gornjeg praga prorade zaštite od preopterećenja Off
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3,5 cm
Package 1 Width 3,0 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 10,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 14,0 cm
Package 2 Width 9,0 cm
Package 2 Length 19,0 cm
Package 2 Weight 252,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,511 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 months