Schneider-Electric SIROTIN
 
33573 fotografija – Schneider- sirotin
33573
senzor za diferencijalnu zaštitu - 280 x 115 mm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja senzor + Vigi kabl
Primena uređaja Napajanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NS630b...1600
Dopunske informacije
Tip strujnog transformatora Diferencijalna zaštita
[in] nazivna struja 630 A
800 A
1000 A
1250 A
1600 A
Visina Unutrašnja: 115 mm
Spoljašnja: 216 mm
Širina Unutrašnja: 280 mm
Spoljašnja: 381 mm
Dubina 71 mm
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za Masterpact NT
Rezervni deo za Masterpact NW
Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17,0 cm
Package 1 Width 30,0 cm
Package 1 Length 45,0 cm
Package 1 Weight 11,2 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 195,36 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Ugovorna garancija
Garancija 18 months