Schneider-Electric SIROTIN
 
33576 fotografija – Schneider- sirotin
33576
CT strujni trans. - zaštita nule ili uzemljenja - za NT 06..16 / NS 630b..1600
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Neutralni senzor
Primena uređaja Napajanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NT06
Masterpact Masterpact NT08
Masterpact Masterpact NT10
Masterpact Masterpact NT12
Masterpact Masterpact NT16
Masterpact Masterpact NT UL 489
Compact Compact NS630b...1600
Dopunske informacije
Tip strujnog transformatora Zaštita nule + zaštita od zemljospoja
[in] nazivna struja 400…1600 A
Pribor / posebna kategorija Za ComPact NS630b ... 1600
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 17 cm
Package 1 Width 23 cm
Package 1 Length 30 cm
Package 1 Weight 3,7 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 11,06 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 12
Package 3 Height 80 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 59,464 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci