Schneider-Electric SIROTIN
 
33579 fotografija – Schneider- sirotin
33579
spoljni strujni transformator SGR - za NS / NT / NW
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPact NS630b ... 1600
ComPact NS1600b ... 3200
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Spoljašnji senzor
Primena uređaja Napajanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
Dopunske informacije
Tip strujnog transformatora SGR (source ground return) merenje struje u N-E
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5 cm
Package 1 Width 15,5 cm
Package 1 Length 22,5 cm
Package 1 Weight 2,899 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 24 cm
Package 2 Width 12 cm
Package 2 Length 35 cm
Package 2 Weight 9,6 kg
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 6
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 19,966 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci