Schneider-Electric SIROTIN
 
33680 fotografija – Schneider- sirotin
33680
podesivi vremenski relej za naponski okidač MN- 48/060 V AC/DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Kratko ime uređaja MN jedinica za kašnjenje
Tip proizvoda ili komponente Relej za odlaganje vremena
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NSX
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact Multistandard
Compact Compact NSXm
Compact Compact NSX DC
Masterpact Masterpact NW UL 489
Masterpact Masterpact NT UL 489
Masterpact Masterpact NW DC
Tip naponskog okidača Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola 48...60 V AC 50/60 Hz
48...60 V DC
Dopunske informacije
Trajanje impulsa 200 ms
Opseg vremenskog kašnjenja 0.5...3 s
Prag napona okidanja 0.35...0.7 Un otvaranja
0.85 Un zatvaranja
Snaga držanja 4.5 VA
Udarna snaga napajanja 200 VA
Način montiranja Spoljna montaža
Vreme odziva 0.5 s
1 s
1.5 s
3 s
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za Compact NS630b...1600
Rezervni deo za Compact NS1600b...3200
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,4 cm
Package 1 Width 7,6 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 214,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,339 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Bez PVC Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci