Schneider-Electric SIROTIN
 
33718 fotografija – Schneider- sirotin
33718
maska za vrata - za fiksni električno upravljan NT NS630b..1600 prekidač
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Maska
Pribor / posebna kategorija Instalacioni pribor
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NS630b...1600
Masterpact Masterpact NT
Tip upravljanja Zakretna ručica
Motorni mehanizam
Ručica
Dopunske informacije
Dimenzije izreza 253 x 275 mm
Način montiranja Fiksno
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,6 cm
Package 1 Width 27,5 cm
Package 1 Length 28,3 cm
Package 1 Weight 242,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 48
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 12,382 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 months