Schneider-Electric SIROTIN
 
33767 fotografija – Schneider- sirotin
33767
zaštita od zamene prekidača-za NS630b..1600 Masterpact NT/NW zaključav. šasije
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Zaštita od zamene prekidača
Pribor / posebna kategorija Pribor za zaštitu
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact Compact NS630b...1600
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Masterpact Masterpact NW DC
Dopunske informacije
Namena brave Šasija
Prekidač
Pribor / posebna kategorija Rezervni deo za ComPact NS630b ... 1600
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,5 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 8,3 cm
Package 1 Weight 175,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 5,9 cm
Package 2 Width 18,0 cm
Package 2 Length 26,7 cm
Package 2 Weight 2,703 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 11,407 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci