Schneider-Electric SIROTIN
 
KNA100ED4204 fotografija – Schneider- sirotin
KNA100ED4204
Canalis - ravni vodni deo - 100 A - 4 otcepne utičnice - 3L+N+PE - 2m - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KN
Tip proizvoda ili komponente Straight length
Primena uređaja Razvod male snage
[ie] nazivna radna struja 100 A pri 35 °C
Polaritet šinskog razvoda 3L + N + PE
3L + PEN
Broj otcepnih mesta 4
Dužina 2 m
Dopunske informacije
[ue] nazivni napon 230...500 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
[uimp] nazivni napon impulsa 6 kV
[ui] nazivni napon izolacije 500 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 1,4 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 14 kA
Električni priključak Podmazani klizni kontakt
Magnetno polje 0,106 µT
Granično termičko naprezanje 1980 kA².s
Thdi 0…15 % 100 A
15…33 % 80 A
33…100 % 63 A
Maksimalni pad napona <0,191 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,181 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,165 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
<0,149 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja Zavrtnjima
Pozicija nultog provodnika Sa gornje strane
Broj kola 1
Tip upravljanja Bez
Standardi IEC 61439-6
Širina 92 mm
Dubina 27,5 mm
Boja Bela (RAL 9001)
Masa proizvoda 5,2 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad 0…35 °C (100 % od In)
35…40 °C (97 % od In)
40…45 °C (94 % od In)
45…50 °C (91 % od In)
50…55 °C (87 % od In)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 210,0 cm
Package 1 Weight 4,0 kg
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 10,8 cm
Package 2 Width 16,0 cm
Package 2 Length 214,3 cm
Package 2 Weight 16,0 kg
Unit Type of Package 3 PAL
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 44,5 cm
Package 3 Width 64,0 cm
Package 3 Length 220,0 cm
Package 3 Weight 212,0 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena Proizvod bez halogena
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci