Schneider-Electric SIROTIN
 
KNA160DL4 fotografija – Schneider- sirotin
KNA160DL4
Canalis - fleksibilni lakat - 160 A - 2D - unutrašnji/spoljašnji 80 do 180° ugao
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Canalis
Ime proizvoda KN
Tip proizvoda ili komponente Flexible element
Opis sabirnice Fleksibilni lakat
Primena uređaja Razvod male snage
Tip promene smera 2 dimenzije
[ie] nazivna radna struja 160 A pri 35 °C
[ue] nazivni napon 230...500 V
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Broj kola 1
Tip upravljanja Bez
Boja Bela (RAL 9001)
Dopunske informacije
Način montiranja Zavrtnjima
Granično termičko naprezanje 8000 kA².s
Maksimalna emisija magnetnog polja 0,186 µT
[uimp] nazivni napon impulsa 6 kV
[ui] nazivni napon izolacije 500 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja 2,8 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 20 kA
Thdi 0…15 % 160 A
15…33 % 130 A
33…100 % 100 A
Radni ugao 80…180 °
Dužina 355 mm
Masa proizvoda 1,5 kg
Standardi IEC 61439-1
IEC 61439-6
Okruženje
Ip stepen zaštite IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite IK08 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad 0…35 °C bez promene karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,0 cm
Package 1 Width 11,0 cm
Package 1 Length 54,4 cm
Package 1 Weight 1,08 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 32 cm
Package 2 Width 60 cm
Package 2 Length 80 cm
Package 2 Weight 10,72 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena Proizvod bez halogena
Ugovorna garancija
Garancija 18 months