Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429033 fotografija – Schneider- sirotin
LV429033
zaštitna jedinica - TMD - 50 A - 3P 3d
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Compact
Grupa proizvoda ComPact NSX100...250 DC
ComPact NSX100...250
Tip proizvoda ili komponente Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice TM-D
Tehnologija zaštitne jedinice Termomagnetna
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact NSX100
Compact NSX160
Compact NSX100 DC
Primena uređaja Razvod električne energije
Number of poles 3P
Opis zaštićenih polova 3t
Funkcija zaštitne jedinice Li
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (termičkog)
I : for zaštita od kratkog spoja
Trip unit rated current 50 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
750 V DC
Tip mreže AC
DC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fiksno
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 sekundi pri 1.5 x In
15 sekundi pri 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Fiksno
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 500 A
Short-time protection delay adjustment type tsd Fiksno
Diferencijalna zaštita Bez
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
UL 508
Sertifikacija proizvoda CCC
EAC
Marine
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,0 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 410,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 11,967 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci