Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429075 fotografija – Schneider- sirotin
LV429075
zaštitna jedinica - Micrologic 2.2 G - 100 A - 3P 3d
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Compact
Grupa proizvoda ComPact NSX100...250
Tip proizvoda ili komponente Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice Micrologic 2.2 G
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact NSX100
Compact NSX160
Compact NSX250
Primena uređaja Generator
Number of poles 3P
Opis zaštićenih polova 3t
Funkcija zaštitne jedinice LSoI
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
Trip unit rated current 100 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo 9 podešavanja
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 40...100 A
Long-time protection delay adjustment type tr Fiksno
[tr] long-time protection delay adjustment range 15 sekundi pri 1.5 x Ir
0,35 sekundi pri 7.2 x Ir
0,5 sekundi pri 6 x Ir
Termička memorija 20 minuta pre i nakon okidanja
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Podesivo
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...9 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fiksno
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,14 sekundi
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fiksno
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1500 A
Diferencijalna zaštita Bez
Zona selektivne blokade zsi Bez
Lokalna signalizacija Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)
Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
UL 508
Sertifikacija proizvoda Marine
CCC
EAC
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 9,7 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 438,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 12,751 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 months