Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429075 fotografija – Schneider- sirotin
LV429075
zaštitna jedinica - Micrologic 2.2 G - 100 A - 3P 3d
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Compact
Grupa proizvoda ComPact NSX100...250
Tip proizvoda ili komponente Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice Micrologic 2.2 G
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact NSX100
Compact NSX160
Compact NSX250
Primena uređaja Generator
Number of poles 3P
Opis zaštićenih polova 3t
Funkcija zaštitne jedinice LSoI
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
Trip unit rated current 100 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Dopunske informacije
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Podesivo 9 podešavanja
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 40...100 A
Long-time protection delay adjustment type tr Fiksno
[tr] long-time protection delay adjustment range 15 sekundi pri 1.5 x Ir
0,35 sekundi pri 7.2 x Ir
0,5 sekundi pri 6 x Ir
Termička memorija 20 minuta pre i nakon okidanja
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Podesivo
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...9 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fiksno
[tsd] Short-time protection delay adjustment range 0,14 sekundi
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fiksno
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1500 A
Diferencijalna zaštita Bez
Zona selektivne blokade zsi Bez
Lokalna signalizacija Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)
Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-2
UL 508
Sertifikacija proizvoda Marine
CCC
EAC
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,5 cm
Package 1 Width 9,7 cm
Package 1 Length 11,0 cm
Package 1 Weight 438,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 28
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 12,751 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci