Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429329 fotografija – Schneider- sirotin
LV429329
međufazne pregrade - 0<250A - set od 6
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Tip proizvoda ili komponente Međufazna pregrada
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija (Compact NSX100 nova generacija)
ComPacT nova generacija (Compact NSX160 nova generacija)
ComPacT nova generacija (Compact NSX250 nova generacija)
ComPacT nova generacija (ComPacT NSX DC nova generacija) NSX100 DC
ComPacT nova generacija (ComPacT NSX DC nova generacija) NSX160 DC
ComPacT nova generacija (ComPacT NSX DC nova generacija) NSX250 DC
Compact (Compact NSX100)
Compact (Compact NSX160)
Compact (Compact NSX250)
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Easypact (Easypact CVS100)
Easypact (Easypact CVS160)
Easypact (Easypact CVS250)
PowerPact (PowerPact H)
PowerPact (PowerPact J)
Compact (INS250)
Compact Compact INV100...250
Pribor / posebni tip Pribor za instalaciju
Količina po setu Set od 6
Dopunske informacije
Kompatibilnost proizvoda Prekidač
Utična baza
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,0 cm
Package 1 Width 11,1 cm
Package 1 Length 11,6 cm
Package 1 Weight 102,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,649 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Bez PVC Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 months