Schneider-Electric SIROTIN
 
LV429407 fotografija – Schneider- sirotin
LV429407
podnaponski okidač MN - 208..277V 60Hz, 220..240V 50/60Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda ComPacT
Grupa proizvoda ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 nova generacija
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 nova generacija
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC nova generacija
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV nova generacija
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC nova generacija
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV nova generacija
Kratko ime uređaja MN
Tip proizvoda ili komponente Naponski okidač
Primena uređaja Upravljanje
Tip naponskog okidača Kalem za isključenje
Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola 220...240 V AC 50/60 Hz
208...277 V AC 60 Hz
Kompatibilnost grupe proizvoda ComPacT nova generacija (Compact NSX nova generacija)
ComPacT nova generacija (ComPacT NSX DC nova generacija)
Compact (Compact NSX)
Compact (Compact NSX DC)
Easypact (EasyPact CVS)
PowerPact (PowerPact Multistandard)
Dopunske informacije
Operating threshold 0.35...0.7 x Un otvaranje
0.85 x Un zatvaranje
Vreme odziva 50 ms
Snaga držanja 5 VA
Udarna snaga napajanja 10 VA
Pomoćni priključni blok Opruga 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Dužina ogoljenog dela žice 7 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 4,6 cm
Package 1 Length 6,0 cm
Package 1 Weight 120,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 7,2 cm
Package 2 Width 10,4 cm
Package 2 Length 23,5 cm
Package 2 Weight 1,252 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 60
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 7,896 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 months