Schneider-Electric SIROTIN
 
LV432678 fotografija – Schneider- sirotin
LV432678
prekidač Compact NSX400F- Micrologic 5.3 A - 400 A - 3P 3d
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Compact
Ime proizvoda Compact NSX
Grupa proizvoda ComPact NSX400...630
Kratko ime uređaja NSX400F
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Opis zaštićenih polova 3t
[in] nazivna struja 400 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] ocenjen krajnji prekidni kapacitet kratkog spoja 40 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
85 kA pri 240 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
25 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
35 kA pri 480 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
20 kA pri 600 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
20 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Nivo performansi F 36 kA 415 V AC
Ime zaštitne jedinice Micrologic 5.3 A
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Funkcija zaštitne jedinice LSI
Tip upravljanja Ručica
Režim ugradnje prekidača Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[Ics] ocenjeni servisni prekidni kapacitet kratkog spoja 40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 15000 ciklusa
Električna trajnost 3000 ciklusa pri 690 V In
6000 ciklusa pri 690 V In/2
6000 ciklusa pri 440 V In
12000 ciklusa pri 440 V In/2
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 45 mm
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
S : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
Veličina zaštitne jedinice 400 A pri 40 °C
Dugotrajno podešavanje podizanja tipa Ir (termička zaštita) Podesivo
[Ir] Opseg podešavanja dugotrajne zaštite 160...400 A
Tip podešavanja kašnjenja dugotrajne zaštite tr Podesivo
[tr] Opseg podešavanja dugotrajnog kašnjenja zaštite 15…400 sekundi pri 1.5 x Ir
0,35…11 sekundi pri 7.2 x Ir
0,5…16 sekundi pri 6 x Ir
Termička memorija 20 minuta pre i nakon okidanja
Kratkotrajna zaštita tip podešavanja podizanja Isd Podesivo
[Isd] Opseg podešavanja kratkotrajne zaštite 1.5...10 x Ir
Tip podešavanja kašnjenja kratkotrajne zaštite tsd Podesivo
[tsd] Opseg podešavanja kašnjenja kratkotrajne zaštite 0…0,4 sekundi
Trenutna zaštita podizanja podešavanja tip Ii Podesivo
[Ii] Opseg podešavanja trenutnog podizanja zaštite 1.5...12 x In
Diferencijalna zaštita Bez
Zona selektivne blokade zsi Sa
Broj slotova za pomoćne električne uređaje 6 slot(ova)
Lokalna signalizacija Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)
Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)
Tip displeja LCD displej
Tip merenja Ampermetar
Komunikacija podataka Maksimalno izmerene/minimalno izmerene veličine
Podešavanja zaštite i alarma
Beleženje sa informacijom o vremenu podatka za istoriju uređaja i event tabelu
Angažovane vrednosti struje i snage
Indikatori vezani za održavanje
Merenje električne energije
Kvalitet snage
Trenutne i angažovane vrednosti
Širina (V) 140 mm
Visina (H) 255 mm
Dubina (D) 110 mm
Masa proizvoda 6,05 kg
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947
Sertifikacija proizvoda CCC
EAC
Marine
Kategorija prenapona Klasa II
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -40…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000 m...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15 cm
Package 1 Width 16 cm
Package 1 Length 29 cm
Package 1 Weight 5,603 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 months