Schneider-Electric SIROTIN
 
LV432731 fotografija – Schneider- sirotin
LV432731
prekidač VigiCompact MB NSX400F - Micrologic 2.3 - 400 A - 3P 3d
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Compact
Ime proizvoda Compact NSX
Grupa proizvoda ComPact NSX400...630
Kratko ime uređaja VigiCompact NSX400F
Tip proizvoda ili komponente Prekidač sa Vigi dodatkom
Primena uređaja Razvod električne energije
Broj polova 3P
Opis zaštićenih polova 3t
[in] nazivna struja 400 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon 440 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] ocenjen krajnji prekidni kapacitet kratkog spoja 40 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
85 kA pri 240 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
25 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
35 kA pri 480 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
20 kA pri 600 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
20 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Nivo performansi F 36 kA 415 V AC
Ime zaštitne jedinice Micrologic 2.3
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Funkcija zaštitne jedinice LSoI
Tip upravljanja Ručica
Režim ugradnje prekidača Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[Ics] ocenjeni servisni prekidni kapacitet kratkog spoja 40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 15000 ciklusa
Električna trajnost 3000 ciklusa pri 690 V In
6000 ciklusa pri 690 V In/2
6000 ciklusa pri 440 V In
12000 ciklusa pri 440 V In/2
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 45 mm
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
Veličina zaštitne jedinice 400 A pri 40 °C
Dugotrajno podešavanje podizanja tipa Ir (termička zaštita) Podesivo 9 podešavanja
[Ir] Opseg podešavanja dugotrajne zaštite 160...400 A
Tip podešavanja kašnjenja dugotrajne zaštite tr Fiksno
[tr] Opseg podešavanja dugotrajnog kašnjenja zaštite 16 sekundi pri 6 x Ir
Termička memorija 20 minuta pre i nakon okidanja
Kratkotrajna zaštita tip podešavanja podizanja Isd Podesivo, 9 podešavanja
[Isd] Opseg podešavanja kratkotrajne zaštite 1.5...10 x Ir
Tip podešavanja kašnjenja kratkotrajne zaštite tsd Fiksno
Trenutna zaštita podizanja podešavanja tip Ii Fiksno
[Ii] Opseg podešavanja trenutnog podizanja zaštite 4800 A
Diferencijalna zaštita Sa
Ime modula diferencijalne zaštite MB
Klasa diferencijalne zaštite Klasa A
Podešavanje osetljivosti zaštite od curenja u zemlju tip IDn Fiksna
[IDn] Opseg podešavanja osetljivosti zaštite od curenja u zemlju 0,3 A
Tip podešavanja vremenskog kašnjenja zaštite od curenja u zemlju Dt Podesiva, 4 podešavanja
Zona selektivne blokade zsi Bez
Broj slotova za pomoćne električne uređaje 7 slot(ova)
Lokalna signalizacija Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zapreopterećenje: LED 105 % Ir (crvena)
Zapreopterećenje: LED 90 % Ir (narandžasta)
Širina (V) 135 mm
Visina (H) 355 mm
Dubina (D) 110 mm
Masa proizvoda 6,05 kg
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947
Sertifikacija proizvoda CCC
EAC
Marine
Kategorija prenapona Klasa II
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000 m...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci