Schneider-Electric SIROTIN
 
LV432776 fotografija – Schneider- sirotin
LV432776
prekidač Compact NSX400N - Micrologic 2.3 - 320 A - 3P 3d
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Compact
Ime proizvoda Compact NSX
Grupa proizvoda ComPact NSX400...630
Kratko ime uređaja NSX400N
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Motor
Broj polova 3P
Opis zaštićenih polova 3t
[in] nazivna struja 320 A pri 65 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] ocenjen krajnji prekidni kapacitet kratkog spoja 85 kA pri 240 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
22 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
85 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
20 kA pri 600 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
50 kA pri 480 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
50 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
42 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Nivo performansi N 50 kA 415 V AC
Ime zaštitne jedinice Micrologic 2.3 M
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Funkcija zaštitne jedinice LSoI
Tip upravljanja Ručica
Režim ugradnje prekidača Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[Ics] ocenjeni servisni prekidni kapacitet kratkog spoja 11 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
85 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
50 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
42 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 15000 ciklusa
Električna trajnost 3000 ciklusa pri 690 V In
6000 ciklusa pri 690 V In/2
6000 ciklusa pri 440 V In
12000 ciklusa pri 440 V In/2
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 45 mm
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
Veličina zaštitne jedinice 320 A pri 65 °C
Klasa motora 5
20
10
Dodatna motorna zaštita Asimetrija faze
Dugotrajno podešavanje podizanja tipa Ir (termička zaštita) Podesivo 9 podešavanja
[Ir] Opseg podešavanja dugotrajne zaštite 160...320 A
[tr] Opseg podešavanja dugotrajnog kašnjenja zaštite 10 sekundi pri 7.2 x Ir 10
120 sekundi pri 1.5 x Ir 5
20 sekundi pri 7.2 x Ir 20
240 sekundi pri 1.5 x Ir 10
26 sekundi pri 6 x Ir 20
480 sekundi pri 1.5 x Ir 20
5 sekundi pri 7.2 x Ir 5
13,5 sekundi pri 6 x Ir 10
6,5 sekundi pri 6 x Ir 5
Termička memorija 20 minuta pre i nakon okidanja
Kratkotrajna zaštita tip podešavanja podizanja Isd Podesivo, 9 podešavanja
[Isd] Opseg podešavanja kratkotrajne zaštite 5...13 x Ir
Tip podešavanja kašnjenja kratkotrajne zaštite tsd Fiksno
Trenutna zaštita podizanja podešavanja tip Ii Fiksno
[Ii] Opseg podešavanja trenutnog podizanja zaštite 4800 A
Diferencijalna zaštita Bez
Zona selektivne blokade zsi Bez
Broj slotova za pomoćne električne uređaje 6 slot(ova)
Lokalna signalizacija Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zatemperatura iznad zadate tačke: LED 95 % Ith (crvena)
Širina (V) 140 mm
Visina (H) 255 mm
Dubina (D) 110 mm
Masa proizvoda 6,05 kg
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947
Sertifikacija proizvoda CCC
EAC
Marine
Kategorija prenapona Klasa II
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000 m...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,500 cm
Package 1 Width 16,000 cm
Package 1 Length 29,500 cm
Package 1 Weight 5,571 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 3
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 17,363 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 12
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 81,452 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Ugovorna garancija
Garancija 18 months