Schneider-Electric SIROTIN
 
LV432975 fotografija – Schneider- sirotin
LV432975
prekidač Compact NSX630F - Micrologic 2.3 M - 500A - 3P 3d
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Compact
Ime proizvoda Compact NSX
Grupa proizvoda ComPact NSX400...630
Kratko ime uređaja NSX630F
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Primena uređaja Motor
Broj polova 3P
Opis zaštićenih polova 3t
[in] nazivna struja 500 A pri 65 °C
[ue] nazivni napon 690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže AC
Mrežna frekvencija 50/60 Hz
Pogodno za izolaciju Da u skladu sa EN/IEC 60947-2
Kategorija upotrebe Kategorija A
[Icu] ocenjen krajnji prekidni kapacitet kratkog spoja 40 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
85 kA pri 240 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
25 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
35 kA pri 480 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
20 kA pri 600 V AC 50/60 Hz u skladu sa UL 508
20 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Nivo performansi F 36 kA 415 V AC
Ime zaštitne jedinice Micrologic 2.3 M
Tehnologija zaštitne jedinice Elektronska
Funkcija zaštitne jedinice LSoI
Tip upravljanja Ručica
Režim ugradnje prekidača Fiksno
Dopunske informacije
[ui] nazivni napon izolacije 800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[Ics] ocenjeni servisni prekidni kapacitet kratkog spoja 40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
36 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
10 kA pri 525 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
25 kA pri 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
30 kA pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Mehanička trajnost 15000 ciklusa
Električna trajnost 2000 ciklusa pri 690 V In
6000 ciklusa pri 690 V In/2
4000 ciklusa pri 440 V In
8000 ciklusa pri 440 V In/2
Nosači za montažu Zadnja ploča
Gornji priključak Prednja
Donji priključak Prednji
Povezivanje 45 mm
Tip zaštite L : for zaštita od preopterećenja (dugotrajno)
So : for kratkotrajna zaštita od kratkog spoja sa fiksnim kašnjenjem
I : for trenutna zaštita od kratkog spoja
Veličina zaštitne jedinice 500 A pri 65 °C
Klasa motora 20
10
5
Dodatna motorna zaštita Asimetrija faze
Dugotrajno podešavanje podizanja tipa Ir (termička zaštita) Podesivo 9 podešavanja
[Ir] Opseg podešavanja dugotrajne zaštite 250...500 A
[tr] Opseg podešavanja dugotrajnog kašnjenja zaštite 10 sekundi pri 7.2 x Ir 10
120 sekundi pri 1.5 x Ir 5
20 sekundi pri 7.2 x Ir 20
240 sekundi pri 1.5 x Ir 10
26 sekundi pri 6 x Ir 20
480 sekundi pri 1.5 x Ir 20
5 sekundi pri 7.2 x Ir 5
13,5 sekundi pri 6 x Ir 10
6,5 sekundi pri 6 x Ir 5
Termička memorija 20 minuta pre i nakon okidanja
Kratkotrajna zaštita tip podešavanja podizanja Isd Podesivo, 9 podešavanja
[Isd] Opseg podešavanja kratkotrajne zaštite 5...13 x Ir
Tip podešavanja kašnjenja kratkotrajne zaštite tsd Fiksno
Trenutna zaštita podizanja podešavanja tip Ii Fiksno
[Ii] Opseg podešavanja trenutnog podizanja zaštite 6500 A
Diferencijalna zaštita Bez
Zona selektivne blokade zsi Bez
Broj slotova za pomoćne električne uređaje 6 slot(ova)
Lokalna signalizacija Zauređaj spreman za rad: treperi LED (zelena)
Zatemperatura iznad zadate tačke: LED 95 % Ith (crvena)
Širina (V) 140 mm
Visina (H) 255 mm
Dubina (D) 110 mm
Masa proizvoda 6,2 kg
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947
Sertifikacija proizvoda CCC
EAC
Marine
Kategorija prenapona Klasa II
Klasa zaštite od električnog udara Klasa II
Stepen zaprljanosti 3 u skladu sa IEC 60664-1
Ip stepen zaštite IP40 conforming to IEC 60529
Ik stepen zaštite IK07 conforming to IEC 62262
Temperatura okoline za rad uređaja -25…70 °C
Temperatura okoline za skladištenje -50…85 °C
Relativna vlažnost 0…95 %
Nadmorska visina za rad uređaja EcoStruxure EV Charging Expert bez promene karakteristika
2000 m...5000 m sa promenom karakteristika
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,0 cm
Package 1 Width 15,5 cm
Package 1 Length 29,0 cm
Package 1 Weight 5,722 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci