Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833091 fotografija – Schneider- sirotin
LV833091
Strujni senzor 630 A - za MTZ1/MTZ2
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Senzorska utičnica
Pribor / posebna kategorija Pribor za upravljačku jedinicu
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact (Masterpact MTZ2) Masterpact MTZ2 08 prekidač
Masterpact (Masterpact MTZ2) Masterpact MTZ2 10 prekidač
Masterpact (Masterpact MTZ2) Masterpact MTZ2 12 prekidač
Masterpact (Masterpact MTZ1) Masterpact MTZ1 06 prekidač
Masterpact (Masterpact MTZ1) Masterpact MTZ1 08 prekidač
Masterpact (Masterpact MTZ1) Masterpact MTZ1 10 prekidač
Masterpact (Masterpact MTZ1) Masterpact MTZ1 12 prekidač
Dopunske informacije
[in] nazivna struja 630 A
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 9 cm
Package 1 Weight 8 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 14 cm
Package 2 Width 9 cm
Package 2 Length 19 cm
Package 2 Weight 210 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 1,66 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da