Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833093 fotografija – Schneider- sirotin
LV833093
Strujni senzor 1000 A - za MTZ1/MTZ2
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Senzorska utičnica
Pribor / posebna kategorija Pribor za upravljačku jedinicu
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact (Masterpact MTZ2) Masterpact MTZ2 10 prekidač
Masterpact (Masterpact MTZ2) Masterpact MTZ2 12 prekidač
Masterpact (Masterpact MTZ1) Masterpact MTZ1 10 prekidač
Masterpact (Masterpact MTZ1) Masterpact MTZ1 12 prekidač
Masterpact (Masterpact MTZ2) Masterpact MTZ2 16 prekidač
Masterpact (Masterpact MTZ1) Masterpact MTZ1 16 prekidač
Masterpact (Masterpact MTZ2) Masterpact MTZ2 20 prekidač
Dopunske informacije
[in] nazivna struja 1000 A
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 2 cm
Package 1 Length 8 cm
Package 1 Weight 9 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 13 cm
Package 2 Width 9 cm
Package 2 Length 19 cm
Package 2 Weight 253 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 1,803 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da