Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833118 fotografija – Schneider- sirotin
LV833118
Interno komunikaciono ožičenje za XF-MX okidač - za Masterpact MTZ1
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Kabl za ožičenje
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Dopunske informacije
Namena proizvoda Prekidač
Položaj na uređaju Priključni blok
Položaj priključaka Gornji priključak
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,5 cm
Package 1 Width 3,5 cm
Package 1 Length 15,5 cm
Package 1 Weight 5,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 100
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 897,0 g
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da