Schneider-Electric SIROTIN
 
LV833200SP fotografija – Schneider- sirotin
LV833200SP
Bočna ploča za adaptaciju sajlama - za Masterpact MTZ1 - fiksni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Masterpact
Tip proizvoda ili komponente Međublokada
Pribor / posebna kategorija Pribor za blokadu
Kompatibilnost grupe proizvoda Masterpact Masterpact MTZ1
Način montiranja Fiksno
Dopunske informacije
Blokada uređaja za izmenu izvora napajanja Blokada 2 izvora kablom
Blokiran uređaj Masterpact MTZ1
Tip upravljanja Daljinsko upravljanje
Obezbeđena oprema 1 uputstvo za upravljanje
Tip ponude Rezervni deo
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,5 cm
Package 1 Width 17,5 cm
Package 1 Length 28,0 cm
Package 1 Weight 728,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 40,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 10,148 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da